[ελεύθερη απόδοση]

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ανακοινώνετε στο FACEBOOK

πότε πάτε διακοπές.

Δυστυχώς, λόγω φόρτου εργασίας, δεν μπορώ να σας επισκεφθώ έναν-έναν.

Ελπίζω στην κατανόησή σας...