Στη διεύθυνση του λογαριασμού σας

https://myaccount.google.com/

θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία για το άτομό σας,

τις οποίες, μέχρι ενός ορίου, μπορείτε να αλλάξετε.

Για ξεκινήστε π.χ. από τα προσωπικά στοιχεία...

Ας πούμε τα "Μέρη που επισκέπτεστε"...