Έχετε πλέον, μέσω διαδικτύου,

πρόσβαση στο σύνολο των διδακτικών βιβλίων  που εξέδωσε ο ΟΕΔΒ

από το 1950 μέχρι σήμερα.

Έτσι στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΕΔΒ,

μπορείτε να κάνετε και ένα ταξίδι στο χρόνο,

φυλλομετρώντας τα παλιά αγαπημένα σας σχολικά βιβλία,

σε μορφή pdf,

ακριβώς όπως είχε αρχικά εκδοθεί το έντυπο βιβλίο.

 


Ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1937 και λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σκοπός του ήταν η έκδοση και η διάθεση των διδακτικών βιβλίων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και ορισμένων βιβλίων και εντύπων που αφορούν γενικότερα την επιστημονική έρευνα, τη λαϊκή επιμόρφωση και τις ανάγκες άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
http://www.plefsis.gr/genika.htm
http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/

Η  δραστηριότητα του Οργανισμού αφορούσε:

την παραγωγή ετησίως περίπου 1.200 τίτλων βιβλίων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 45.000.000 αντίτυπα, για τα οποία απαιτούνται 16.000 τόνοι χαρτί και χαρτόνι.
τη διανομή των βιβλίων σε 1.600 προορισμούς στην Ελλάδα και 600 προορισμούς στο εξωτερικό.
Ο Ο.Ε.Δ.Β. έχει υψηλή παραγωγικότητα με βιβλιοπαραγωγικό κόστος εντυπωσιακά χαμηλό, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή εκδοτικά δεδομένα (το μέσο κόστος ανά αντίτυπο είναι μικρότερο του 1 ?). Απασχολεί 70 μονίμους εργαζόμενους. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 41.000.000 ? ενώ η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 26.000.000 ? ετησίως.
Από το 2005 για τη διαδικασία παραγωγής των βιβλίων προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισμοί. Η εφαρμογή διαδικασιών διεθνών διαγωνισμών για την προμήθεια χάρτου, την παραγωγή των βιβλίων και τη μεταφορά τους στους προορισμούς έχει πολλαπλά προφανή οφέλη (διαφάνεια διαδικασιών, βέλτιστη διανομή εργασίας, οικονομικότερη και ποιοτικότερη παραγωγή των βιβλίων κ.λ.π.). Με τη θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών στους διαγωνισμούς προμήθειας χάρτου και βιβλιοπαραγωγής διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα των βιβλίων.
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια κατεβλήθη συστηματική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της λειτουργίας του Ο.Ε.Δ.Β. Αναπτύχθηκε πλήρες μηχανογραφικό-πληροφοριακό σύστημα για όλες τις διαδικασίες του Ο.Ε.Δ.Β., αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή του, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πύλη και ψηφιακή βιβλιοθήκη, ενώ έχει εκπονηθεί νέο οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού.

 

Οι παρακάτω πληροφορίες από τη  Βικιπαίδεια:


Ο ΟΕΔΒ καταργήθηκε το 2012[3][4] μετά από νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί τον Μάιο του 2011 (Νόμος 3966/2011)[5], με σκοπό τον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής».[6]. Τον ρόλο του ΟΕΔΒ ανέλαβε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ - Διόφαντος),

η Διεύθυνση Εκδόσεων του οποίου ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2011 σε συνέχεια του νόμου 3966/2011.

Σήμα των βιβλίων του ΟΕΔΒ ήταν η κουκουβάγια.

Μέχρι την Άνοιξη του 2012, ο ΟΕΔΒ διατηρούσε ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία που είχε εκδώσει στο παρελθόν.[7].

Μετά τον Ιούνιο 2012, η ψηφιακή βιβλιοθήκη σταμάτησε να λειτουργεί.

 

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο της ψηφιακής βιβλιοθήκης ΟΕΔΒ

στην ιστοσελίδα ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ.

 

29/12/2013

Μήπως πρέπει επί τέλους

να ανεβεί στο ΙΤΥΕ Διόφαντος η Ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΟΕΔΒ;