Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1909

Χειροτονηθέντες το 1909

Κοιμηθέντες το 1909

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 08/03/1909: Χειροτονία Βρανίτσης Κλήμεντος. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 25/03/1909: Παραίτηση Σκοπίων Συνεσίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 21/06/1909: Χειροτονία Βελίκης Νεοφύτου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. 29/06/1909: Χειροτονία Δραγοβιτίας Ιωσήφ. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  5. 05/07/1909: Χειροτονία Λεύκης Βαρλαάμ. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  6. 10/12/1909: Κοίμηση Αχρίδος Μεθοδίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  7. 24/12/1909: Κοίμηση π. Νευροκοπίου Γρηγορίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.