Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1912

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού Ιωσήφ, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 02-02-1876.
Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Βελίκης Νεόφυτος. 21-06-1909.

 2. Ο Λεύκης Βαρλαάμ. 05-07-1909.

 3. Ο Νυσσάβας Ιλαρίων. 21-11-1910.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Κύριλλος. -01-1873.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Σόφιας Παρθένιος. -09-1875.
  Έδρα Σόφια.

 3. Ο Βράτζης Κωνσταντίνος. 11-11-1884. (+ 04-12-1912).
  Έδρα Βράτζα.

 4. Ο Νευροκοπίου (χηρεύει).
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Λοβτσού Ιωσήφ. 02-02-1876.
  Έδρα Λόβετς.

 2. Ο Φιλιππουπόλεως Μάξιμος. 23-02-1892.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 3. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Άνθιμος. 15-08-1893.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 4. Ο Στάρας Ζαγόρας Μεθόδιος. 24-04-1894.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βρανίτσης Κλήμης. 08-03-1909.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λοβτσού.

 2. Ο Δραγοβιτίας Ιωσήφ. 29-06-1909.
  Βοηθός της Ι.Μ. Στάρας Ζαγόρας.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Βάρνα.

 2. Ο Σηλύμνου Γερβάσιος. 28-01-1873.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Βασίλειος. 18-07-1899.
  Έδρα Ρούσε.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Πελαγωνείας Αυξέντιος. 06-05-1894.
  Έδρα Μοναστήρι. Διαμένει στην Κωνσταντινούπολη.

 2. Ο Δεβρών Κοσμάς. 21-12-1897.
  Έδρα Κίτσεβο. Διαμένει εκτός της Επαρχίας του.

 3. Ο Στρωμνίτσης Γεράσιμος. 22-12-1897.
  Έδρα Στρώμνιτσα.

 4. Ο Βελισσού Μελέτιος. 11-05-1908.
  Έδρα Βέλες. Διαμένει στην Κωνσταντινούπολη.

 5. Ο Σκοπίων Νεόφυτος. 1908.
  Έδρα Σκόπια. Διαμένει στη Σόφια.

 6. Ο Αχρίδος Βόρις. 06-08-1910.
  Έδρα Αχρίδα. Διαμένει στην Κομοτηνή.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Σκοπίων Συνέσιος. 21-09-1875.

 2. Ο π. Σκοπίων Θεοδόσιος. 06-01-1885.

 3. Ο π. Νευροκοπίου Ιλαρίων. 24-04-1894. (Παραίτηση 22-06-1912).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.