Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1972

ΕΤΟΣ 1972

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κύριος Κωνσταντίνος. 16-01-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 8 Απριλίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαρλαδεάνου κύριος Ευθύμιος. 30-01-1972.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 4 Νοεμβρίου 2014. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αριανζού κύριος Γερμανός. 06-02-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Αυγούστου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κύριος Κωνσταντίνος. 27-02-1972.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 3 Οκτωβρίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Διοκαισαρείας κύριος Ιάκωβος. 05-03-1972.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 2 Αυγούστου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποδόλσκ κύριος Σεραπίων. 05-03-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Νοεμβρίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελαίας κύριος Αυγουστίνος. 26-03-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσηλκάνης κύριος Γάιος. 26-03-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 19 Μαρτίου 2016. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής κύριος Μάξιμος. 26-03-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Φεβρουαρίου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεξικού κύριος Ιωσήφ. 22-04-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 1983. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζαράισκ κύριος Χρυσόστομος. 23-04-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κύριος Στέφανος. 07-05-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Ιανουαρίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγίου Διονυσίου κύριος Γερμανός. 11-06-1972.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 7 Αυγούστου 2023. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βίλνας και Λιθουανίας κύριος Ανατόλιος. 03-09-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιανουαρίου 2024. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελενουπόλεως κύριος Αθανάσιος. 24-09-1972.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ριαζάν και Κασιμώβου κύριος Σίμων. 14-10-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

    Εκοιμήθη την 1 Σεπτεμβρίου 2006. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ κύριος Δαμασκηνός. 18-10-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Ιουλίου 1989. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου κύριος Βαρλαάμ. 22-10-1972.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Σεπτεμβρίου 1990. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης κύριος Αναστάσιος. 19-11-1972.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικοπόλεως κύριος Ειρηναίος. 15-12-1972.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2004. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαβυλώνος κύριος Πέτρος. 17-12-1972.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 24 Νοεμβρίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κύριος Χριστοφόρος. 17-12-1972.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 4 Ιουνίου 1982. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναυκράτιδος κύριος Θεόδωρος. 22-12-1972.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιανουαρίου 1997. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κύριος Αμβρόσιος. 25-12-1972.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 29 Οκτωβρίου 1974. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024.