Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1990

ΕΤΟΣ 1990

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τράλλεων κύριος Ισίδωρος. 07-01-1990.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

    Εκοιμήθη στις 14 Μαΐου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιρκούτσκ και Τσιτά κύριος Βαδίμ. 04-02-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρισίου κύριος Ιωάννης. 04-02-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

    Εκοιμήθη στις 17 Μαρτίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαλατσίου κύριος Κασσιανός. 18-02-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων κύριος Ειρηναίος. 22-02-1990.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βολυνίας και Ροβνό κύριος Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μούρες κύριος Ανδρέας. 25-02-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πίνσκ και Λούνινετς κύριος Στέφανος. 04-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Απριλίου 2022. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λουγκοζάνου κύριος Δανιήλ. 04-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αστραχανίου και Ενοταέβου κύριος Φιλάρετος. 11-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαγκαρασάνου κύριος Σεραφείμ. 11-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταπά κύριος Βίκτωρ. 25-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ κύριος Νήφων. 31-03-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Μαρτίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λβώβου και Δρογόμπιτς κύριος Ανδρέας. 18-04-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 5 Ιουλίου 2010. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Ειρηναίος. 20-05-1990.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρκίας κύριος Δοσίθεος. 22-05-1990.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαβυλώνος κύριος Πορφύριος. 17-06-1990.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυρήνης κύριος Θεόδωρος. 17-06-1990.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γομέλ και Μοζύρ κύριος Αρίσταρχος. 29-07-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Απριλίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κριμαίας κύριος Γλέμπ. 02-08-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 28 Σεπτεμβρίου 1998. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς κύριος Μανουήλ. 14-08-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Μαρτίου 2015. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης κύριος Τύχων. 19-08-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουφάς και Στερλιταμακίου κύριος Νίκων. 26-08-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπελτσύ κύριος Πέτρος. 01-09-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπενδέρι κύριος Βικέντιος. 02-09-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλλίνης κύριος Κορνήλιος. 15-09-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Απριλίου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας κύριος Νεκτάριος. 06-10-1990.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Οκτωβρίου 2015. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κύριος Ιάκωβος. 07-10-1990.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 17 Νοεμβρίου 1994. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κύριος Μελίτων. 28-10-1990.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κύριος Δημήτριος. 04-11-1990.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τομπόλσκ και Τιούμεν κύριος Δημήτριος. 04-11-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βλαδίμης και Σουσδαλίας κύριος Ευλόγιος. 11-11-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιστρίτας κύριος Ειρηναίος. 21-11-1990.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κριμαίας κύριος Βασίλειος. 02-12-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Δεκεμβρίου 2022. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης κύριος Ονούφριος. 09-12-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποτσαέβου κύριος Ιακώβ. 14-12-1990.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022.