Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 2013

ΕΤΟΣ 2013

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μπουζαίου κυρός Επιφάνιος. (+ 07-01-2013).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κούρσκ και Ρίλσκ κυρός Ιουβενάλιος. (+ 13-01-2013).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης κυρός Αδριανός. (+ 23-02-2013).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σμόλεν κυρός Νέστωρ. (+ 14-03-2013).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κυρός Ιάκωβος. (+ 26-03-2013).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Έλους κυρός Νικόδημος. (+ 02-04-2013).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος. (+ 30-04-2013).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας κυρός Κύριλλος. (+ 09-07-2013).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μέμφιδος κυρός Παύλος. (+ 15-08-2013).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Χούστ και Βινογραδόβου κυρός Μεθόδιος. (+ 13-09-2013).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κομάνων κυρός Γαβριήλ. (+ 26-10-2013).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κανώπου κυρός Σπυρίδων. (+ 31-10-2013).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νευροκοπίου κυρός Ναθαναήλ. (+ 16-11-2013).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κοστρομά και Γκάλιτς κυρός Αλέξιος. (+ 03-12-2013).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πηλουσίου κυρός Καλλίνικος. (+ 21-12-2013).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.