Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

    Ηράκλεια: (τουρκ. Marmara Ereğlisi). Πόλη της Ανατολικής Θράκης στα παράλια της Προποντίδας. Η πόλη ιδρύθηκε το 599 π.Χ. από αποίκους της Σάμου. Η αρχαία ονομασία της πόλης ήταν Πέρινθος. Ονομάστηκε Ηράκλεια κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα προς τιμήν του Ηρακλή. Η θέση της είναι σημαντική λόγω του λιμανιού της. Στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους (6ος αι. μ.Χ.) αναφέρεται 2η μεταξύ των 14 πόλεων της Επαρχίας Θράκης Ευρώπης ενώ την πρώτη θέση κατέχει η Ευδοξιούπολις (Σηλύβρια). Σήμερα η πόλη είναι τουριστικό θέρετρο, πρωτεύουσα της ομώνυμης Επαρχίας και έχει πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκους.

    Ραιδεστός: (τουρκ. Tekirdag). Πόλη της Ανατολικής Θράκης στα παράλια της Προποντίδας. Ιδρύθηκε τον 7ο π.Χ. αιώνα με το όνομα Βισάνθη και μετωνομάστηκε σε Ραιδεστό τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του Βυζαντίου λόγω του λιμανιού της, το οποίο εξυπηρετούσε όλη την περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Από το 1204 μέχρι το 1235 μ.Χ. η πόλη βρέθηκε στην εξουσία των Βενετών. Σήμερα η πόλη είναι πρωτεύουσα ομώνυμης Επαρχίας και Νομού και έχει πληθυσμό περίπου 140.000 κατοίκους.

    Ηρακλείας μητρόπολη: Σύμφωνα με την παράδοση ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Ηράκλεια και την περιοχή του Βυζαντίου από τον Απόστολο Ανδρέα. Ανεξαρτήτως από το αν αληθεύει η παράδοση αυτή ο χριστιανισμός διαδόθηκε νωρίτατα στην περιοχή καθώς εκεί  μαρτύρησε το 177 μ.Χ. η αγία Γλυκερία. Η Επισκοπή Ηρακλείας προήχθη σε Μητρόπολη γύρω στο 300. Μέχρι την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την ανάδειξή της σε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας υπάγονταν στη Μητρόπολη Ηρακλείας και ο Επίσκοπος Βυζαντίου. Για το λόγο αυτό ο Μητροπολίτης Ηρακλείας χειροτονούσε και τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη και του ενεχείριζε την ποιμαντορική ράβδο. Στα τακτικά η Μητρόπολη Ηρακλείας κατέχει σταθερά την τρίτη θέση εκτός μιας περιπτώσεως. Συγκεκριμένα στο Τακτικό του Λέοντος Ισάυρου (τέλη Η΄ αιώνος) κατέχει την τέταρτη θέση διότι την τρίτη θέση κατέχει ο Κύπρου.
    Υπό τον Μητροπολίτη Ηρακλείας τελούσαν διάφορες Επισκοπές όπως φαίνεται στα διάφορα Τακτικά. Από αυτές άλλες καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν με τη Μητρόπολη Ηρακλείας (όπως π.χ. η Χαριουπόλεως) και άλλες ανυψώθηκαν σε Μητροπόλεις (Καλλιουπόλεως-1901, Μυριοφύτου-1909, Γάνου-14ος αι., Μετρών-1909, Τυρολόης-1907). Το 1702 ενώθηκε με τη Μητρόπολη Ηρακλείας η Αρχιεπισκοπή Ραιδεστού. Τότε η έδρα του Μητροπολίτη μεταφέρθηκε από την Ηράκλεια στη Ραιδεστό.

    Στα τέλη του 19ου αιώνα η Μητρόπολη Ηρακλείας περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Ηράκλεια (σημερινό Marmara Ereğlisi)
β) Σουλτάνκιοϊ (Sultanköy), από τη σημερινή Επαρχία Marmara Ereğlisi (Ηρακλείας)
γ) Τσανδώ ή Τσάνδα ή Τζετώ (σημερινή Çanta)
δ) Τσιλτίκι (Çeltik)
ε) Καλαβρί, από τη σημερινή Επαρχίας Silivri (Σηλυβρίας)
στ) Ραιδεστός (σημερινό Tekirdag)
ζ) Κιοσελέζ (σημερινό Köseilyas)
η) Ναΐπ Κιοΐ (Naipköy)
θ) Πάνιδον (σημερινό Barbaros)
ι) Κούμβαον (Kumbağ)
ια) Σχολάρι (σημερινό Işıklar)
ιβ) Σιμιτλή (Semetli)
ιγ) Τσανακτσή ή Κεραμεικό (Canakci)
ιδ) Σιλτζή Κιοΐ (σημερινό Selçuk), από τη σημερινή Επαρχία Tekirdag (Ραιδεστού)
ιε) Κεσάνη (Kesan)
ιστ) Μαύρος ή Μαύρες (σημερινό Bahçeköy)
ιζ) Κατή Κιοΐ (Kadıköy)
ιη) Γραμπούνα (σημερινή Çamlıca)
ιθ) Μαχμούτ Κιοΐ (Mahmutköy)
κ) Σιγλί (Siğilli)
κα) Βαρνίτσα (σημερινό Pırnar)
κβ) Τσιλτίκι (Çeltik)
κγ) Φακιρμά (σημερινή Suluca)
κδ) Καράτεπε (σημερινό Yesilköy)
κε) Καρλί Κιοΐ (σημερινό Karlı)
κστ) Κουρούτσεσμες
κζ) Μεγαρήσι (σημερινό Gökçetepe)
κη) Σαζλί-Δερέ (Sazlıdere)
κθ) Μπεγεντήκι (Beğendik)
λ) Μπασαΐτ (Paşayiğit)
λα) Μουζαλί (σημερινό Çobançeşmesi)
λβ) Μάλτεπε (Maltepe)
λγ) Τογαντζή (σημερινό Küçükdoğanca)
λδ) Καρυαί (σημερινό Kozköy)
λε) Αλτίν Τας (Altıntaş)
λστ) Καρατζά Χαλέ (Karacaali)
λζ) Λαλά Κιοΐ (σημερινό Lalacık) από τη σημερινή Επαρχία Kesan (Κεσάνης)
λη) Βαϊραμίτσι (Bayramiç)
λθ) Εξαμήλιον (σημερινό Kavakköy) από τη σημερινή Επαρχία Gelibolu (Καλλιουπόλεως)
μ) Χατζηγύρι (Hacı)
μα) Παζάρ Δερέ (Pazardere)
μβ) Κουρουστή ή Κουρουτσή Κιοΐ (σημερινό Korucu)
μγ) Χιτίρ Κιοΐ (Hıdırköy)
μδ) Σουλτάν Κιοΐ Κυψέλων (Sultan)
με) Ιμπρίκ Τεπέ (İbriktepe) από τη σημερινή Επαρχία Ipsala (Κυψέλων)
μστ) Μάλγαρα (Malkara)
μζ) Καλύβια (σημερινό Gönence)
μη) Αλμαλί (Elmalı)
μθ) Τεπέ-Κιοΐ (σημερινό Teteköy)
ν) Χας Κιοΐ (Hasköy)
να) Ντουλού Κιοΐ (Dolu)
νβ) Νταούτελεν (σημερινό Davuteli)
νγ) Ασά Κιοΐ (σημερινό Ahmetpaşa)
νδ) Κιουρτλή (σημερινό Kürtüllü)
νε) Θυμήτ Κιοΐ (σημερινό Hemit)
νστ) Τεπερί Κιοΐ (σημερινό Bayramtepe)
νζ) Καρατζά Χαλήλ (Karacahalil)
νη) Ιλανλή (Yılanlı)
νθ) Δεβετζή Κιοΐ (Deveci)
ξ) Κιουσούς Κιοΐ (Gözsüz)
ξα) Μαστανάρ (σημερινό Mestanlar)
ξβ) Τογάν Κιοΐ (Doğanköy)
ξγ) Σαχίν Κιοΐ (Şahin)
ξδ) Ακιντσιλή (σημερινό Sarnıçköy) από τη σημερινή Επαρχία Malkara (Μαλγάρων)
ξε) Μακρά Γέφυρα (Uzunköprü)
ξστ) Χαραλά Κιουνί (σημερινό Türkobası)
ξζ) Καβατζίκι (Kavacık)
ξη) Κιρ Κιοΐ (Kırköy)
ξθ) Καρα Πουρνάρ (Karapınar)
ο) Κατή Κιοΐ (Kadıköy)
οα) Κατηχαλά (σημερινό Kadıağılı)
οβ) Μαλκότση (Malkoçköy)
ογ) Δερβινάκι (σημερινό Karabürçek) από τη σημερινή Επαρχία Uzunköprü (Μακράς Γεφύρας)
οδ) Χαριούπολις (Hayrabolu)
οε) Σουπός ή Σουμπάς Κιοΐ (σημερινό Subaşı)
οστ) Φαρασλή (σημερινό Ataköy)
οζ) Κιστρίτσα ή Καστρίτσα (σημερινό Aydınlar)
οη) Χας Κιοΐ (Hasköy)
οθ) Τατάρ Κιοΐ (σημερινό Tatarlı)
π) Ντουραπέτσι (σημερινό Kutlugün) από τη σημερινή Επαρχία Hayrabolu (Χαριουπόλεως).
    Σήμερα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ανήκουν στη Μητρόπολη Ηρακλείας και εδάφη τα οποία προ της ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ανήκαν στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ιγνάτιος Σταραβέρος Σεπτέμβριος 1821-Ιούλιος 1830 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση περ. 1765-1830
Διονύσιος Μπαριάμογλους Ιούλιος 1830-Ιούλιος 1848 Από Τυρολόης Κοίμηση ;-1848
Πανάρετος Κωνσταντίνου 30 Ιουλίου 1848-8 Μαΐου 1878 Από π. Τορνόβου Κοίμηση 1785-1878
Ιωαννίκιος Κωνσταντινίδης 12 Μαΐου 1878-25 Ιανουαρίου 1879 Από Νικαίας Κοίμηση 1814-1879
Γρηγόριος Παυλίδης 27 Ιανουαρίου 1879-6 Φεβρουαρίου 1888 Από Σερρών Κοίμηση 1825-1888
Γερμανός Καββακόπουλος 8 Φεβρουαρίου 1888-10 Μαΐου 1897 Από Ρόδου Εις Χαλκηδόνος 1835-1920
Ιερώνυμος Γοργίας 13 Μαΐου 1897-22 Μαΐου 1902 Από Νικαίας Εις Νικαίας 1837-1910
Γρηγόριος Καλλίδης 22 Μαΐου 1902-25 Ιουλίου 1925 Από Ιωαννίνων Κοίμηση 1844-1925
Φιλάρετος Βαφείδης 21 Φεβρουαρίου 1928-11 Οκτωβρίου 1933 Από Διδυμοτείχου Κοίμηση 1850-1933
Βενιαμίν Κυριακού 21 Οκτωβρίου 1933-18 Ιανουαρίου 1936 Από Νικαίας Εις Κωνσταντινουπόλεως 1871-1946
Φώτιος Σαββαΐδης 5 Σεπτεμβρίου 2002-24 Ιουνίου 2007 Από Ίμβρου Κοίμηση 1924-2007
         

    Χάρτης της Μητροπόλεως Ηρακλείας.

 

 Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Ηρακλείας.

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

γ΄ Επαρχία Ευρώπης
μητρόπολις Ηρακλείας Θράκης έχει υπ αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς ε΄, οίον
1 τον του Πανίου
2 τον Καλλιπόλεως
3 τον Χερρονήσου
4 τον Κύλας
5 τον Ραιδεστού

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες
Γ΄ επαρχία Ευρώπης
ο Ηρακλείας
1 ο του Πανίου
2 ο Καλλιπόλεως
3 ο Χερσονήσου
4 ο Κύλας
5 ο Ραιδεστού
6 ο Λιζίκου
7 ο Τζορύλλου
8 ο Θεοδωρουπόλεως
Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος
Δ΄ επαρχία Ευρώπης
Ηράκλεια της Θράκης έχει πόλεις ιδ΄
α΄ ο του Πανίου
β΄ ο Καλλιπόλεως
γ΄ ο Δαονίου
δ΄ ο Τζουρούλου
ε΄ ο Βρύσεως
στ΄ ο Μέτρων
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Χαριουπόλεως
θ΄ ο Μηδείας
ι΄ ο [Αίμου]
ια΄ ο Χεροσνήσου
ιβ΄ ο Κύλας
ιγ΄ Ραιδεστού
ιδ΄ Λιζίκου
Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών
Γ΄ επαρχία Ευρώπης
ο Ηρακλείας Θράκης
1 ο του Πανίου
2 ο Καλλιπόλεως
3 ο Χερσονήσου
4 ο Κύλας
5 ο Ραιδεστού
Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως
Θ΄ αιών
επαρχία Ευρώπης
γ΄ ο Ηρακλείας Θράκης
Τακτικό 6
Τάξις ονομάτων των οσίων μητροπολιτών
Θ΄ αιών

γ΄ επαρχία Ευρώπης
ο Ηρακλείας Θράκης έχει πόλεις ιστ΄, ο του Πανίου

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως
β΄ ο Ραιδεστού
γ΄ ο Πανίου
δ΄ ο Χερσονήσου ήτοι Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιπόλεως
στ΄ ο Χαριουπόλεως
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Δαονίου
θ΄ ο Μαδύτου
ι΄ ο Παμφίλου
ια΄ ο Μηδείας
ιβ΄ ο Λιζίκου
ιγ΄ ο Σεργέντζης
ιδ΄ ο Μέτρων
ιε΄ ο Τζουρουλού

Τακτικό 8
Αι μητροπόλεις. Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

η΄ η Ηράκλεια επαρχίας Ευρώπης
ο Ηρακλείας (ιζ΄)

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως
β΄ ο Ραιδεστού
γ΄ ο Πανίου
δ΄ ο Χερσονήσου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως
στ΄ ο Χαριουπόλεως
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Δαονίου
θ΄ ο Μαδύτου
ι΄ ο Παμφίλου
ια΄ ο Μηδείας
ιβ΄ ο Λιζίκου
ιγ΄ ο Σεργέντζης
ιδ΄ ο Μέτρων
ιε΄ ο Τζουρουλλού

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως (1)
β΄ ο Ραιδεστού (2)
γ΄ ο Πανίου (3)
δ΄ ο Χερσονήσου (4)
ο Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως (5)
ο Περιστάσεως (6)
στ΄ ο Χαριουπόλεως (7)
ζ΄ ο Χαλκίδος (8)
η΄ ο Δαονίου (9)
θ΄ ο Μαδύτου (10)
ι΄ ο Παμφίλου (11)
ια΄ ο Μηδείας (12)
ιβ΄ ο Λιζίκου (13)
ιγ΄ ο Σεργέντζης (14)
ιδ΄ ο Μέτρων (15)
ιε΄ ο Τζουρουλ(λ)ού (16)
ιστ΄ ο Αθύρων (17)

Τακτικό 11
Αι μητροπόλεις
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια
ο Ηρακλείας

Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια
ο Ηρακλείας

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Γ΄ τη Ηρακλεία της Ευρώπης
Γ΄ η Ηράκλεια της Ευρώπης
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως
β΄ ο Ραιδεστού
γ΄ ο Πανίου
δ΄ ο Χερρονήσου ήτοι Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως
στ΄ ο Χαριουπόλεως
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Δαονίου
θ΄ ο Παμφίλου
ι΄ ο Μηδείας
ια΄ ο Λιζίκων
ιβ΄ ο Σεργεντζίων
ιγ΄ ο Μέτρων
ιδ΄ ο Τζουρουλού
ιε΄  ο Περιστάσεως
ο Αθύρα

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια της Θράκης της εν Ευρώπη έχουσα επισκοπάς ιε΄

Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια
ο Ηρακλείας (Θράκης)

Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια

Αι υπό την Ηράκλειαν της Ευρώπης Επισκοπαί
α΄ ο Θεοδωρουπόλεως
β΄ ο Ραιδεστού ή Ρισιστού
γ΄ ο Πανίου
δ΄ ο Χερρονήσου ήτοι Εξαμιλίου
ε΄ ο Καλλιουπόλεως
στ΄ ο Χαριουπόλεως
ζ΄ ο Χαλκίδος
η΄ ο Αδωνίου ή Δαονίου
θ΄ ο Αδύτου <Μαδύτου>
ι΄ ο Παμφύλου ή Παμφίλου
ια΄ ο Μηδείας
ιβ΄ ο Λιζίκων
ιγ΄ ο Σεργέντζης
ιδ΄ ο Μέτρων
ιε΄ ο Τορούλλου ή Θηράλλων η νυν λεγομένη Τζουρουλόη
ιστ΄ και Άθυρα

Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
γ΄ ο Ηρακλείας
η Ηράκλεια
Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
γ΄ ο Ηρακλείας

Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών

γ΄ ο Ηρακλείας

Τακτικό 20
Περί της τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών και τίνες αυτών λέγονται έξαρχοι και υπέρτιμοι, τίνες δε υπέρτιμοι μόνον
ΙΕ΄ αιών

η΄ ο Ηρακλείας, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας

Τακτικό 21
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών και αι μητροπόλεις και αρχιεπισκοπαί, αι οποίαι ευρίσκονται την σήμερον και είναι υποκείμεναι τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει
ΙΣΤ΄ αιών

γ΄ η Ηράκλεια
ο Ηρακλείας της Ευρώπης έχει ταύτας
1 του Ραιδεστού
2 του Πανίου
3 του Καλλιουπόλεως
4 του Περιστάσεως και Μυριοφύτου
5 του Μετρών
6 και του Αθύρων

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

3 ο Ηρακλείας και Ραιδεστού, τρίτος τη τάξει Πρόεδρος των Υπερτίμων και Έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας
έχει δε και Επισκόπους τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων, τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως, τον Μετρών και Αθύρων, τον Τυρωλόης και Σερεντζίων ή Σερεντίων

Συνταγμάτιο 1855

Γ΄ ο Ηρακλείας και Ραιδεστού, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας Κ. Πανάρετος.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων Κ. Γρηγόριον.
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως Κ. Νεόφυτον.
γ. τον Μετρών και Αθύρων Κ. Ζαχαρίαν.

Συνταγμάτιο1896

Γ΄ Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού (Γερμανός) πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων (Δωρόθεον).
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως (Κωνσταντίνον).
γ. τον Μετρών και Αθύρων (Άνθιμον).

Συνταγμάτιο 1901

Γ΄ Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού (Ιερώνυμος) πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας.
Έχει επισκόπους τρεις.
α. τον Καλλιουπόλεως και Μαδύτων (Ιερώνυμον).
β. τον Μυριοφύτου και Περιστάσεως (Σμάραγδον).
γ. τον Μετρών και Αθύρων (Ιωακείμ).

Αναθεώρηση: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023.