Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Μελέτιος Δεκέμβριος 1826-11 Σεπτεμβρίου 1851 Από π. Ρωμανού Κοίμηση ;-1851
Κωνσταντίνος Τυπάλδος 15 Αυγούστου 1848-20 Νοεμβρίου 1867 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1795-1867
Φιλάρετος Σκριμπάν 1 Ιανουαρίου 1852-23 Μαρτίου 1873 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1811-1873
Κωνστάντιος Πληζιώτης 3 Μαρτίου 1868-22 Ιανουαρίου 1891 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1831-1891
Γεννάδιος Λαυριώτης 14 Ιανουαρίου 1890-20 Φεβρουαρίου 1896 Από Πρεσβύτερος Εις Μεσημβρίας ;-1909
Απόστολος Χριστοδούλου 8 Ιουλίου 1901-29 Ιουνίου 1906 Από Πρεσβύτερος Εις Βερροίας 1856-1917
Χριστοφόρος Κνήτης 12 Δεκεμβρίου 1910-9 Οκτωβρίου 1918 Από Πρεσβύτερος Εις Σερρών 1871-1958
Ιωακείμ Πελεκάνος 27 Ιουνίου 1926-12 Δεκεμβρίου 1931 Από Πρεσβύτερος Εις Δέρκων 1892-1950
Μάξιμος Ρεπανέλλης 26 Φεβρουαρίου 1961-4 Ιανουαρίου 1991 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1919-1991
         
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεόκλητος Παναγιωτόπουλος 1 Νοεμβρίου 1924-12 Φεβρουαρίου 1931 Από Πρεσβύτερος Εις Καλαβρύτων 1889-1962
Αγαθόνικος Παπασταματίου 29 Οκτωβρίου 1941-5 Δεκεμβρίου 1942 Από Πρεσβύτερος Εις Αργολίδος 1898-1956
Γεώργιος Πάτσης 18 Απριλίου 1943-20 Ιουνίου 1952 Από Πρεσβύτερος Εις Θήρας 1903-1978
Πολύκαρπος Λιώσης 12 Μαρτίου 1953-22 Σεπτεμβρίου 1958 Επάνοδος από κίνημα παλαιού ημερολογίου Εις Σισανίου 1900-1996
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.