Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΑΣΟΥ

    Ιστορικό σημείωμα: Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ του Παλαιολόγου (1391-1425) η Θάσος προήχθη από ενοριακή παροικία σε Αρχιεπισκοπή (για άγνωστο χρονικό διάστημα) σύμφωνα με αναγραφή στο υπ' αριθμόν 17 Τακτικό που εξέδωσε ο Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981.
 "Ετιμήθησαν παρά του εν βασιλεύσιν αοιδίμου κυρού Μανουήλ του Παλαιολόγου εις αρχιεπισκοπάς η Ίμβρος και η Θάσος".

    Στις 7 Οκτωβρίου 1924 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προέβη στη ίδρυση διαφόρων προσωρινών (προσωποπαγών) Μητροπόλεων προς τακτοποίηση προσφύγων Ιεραρχών από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία. Μία από τις Μητροπόλεις αυτές ήταν και η Μητρόπολη Θάσου, η οποία αποσπάστηκε από τη Μητρόπολη Μαρωνείας και περιέλαβε το ομώνυμο νησί. Στις 9 Οκτωβρίου 1924 εξελέγη Μητροπολίτης Θάσου ο εμπερίστατος Μητροπολίτης Προικοννήσου Γεώργιος. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1932 ο Μητροπολίτης Γεώργιος μετατέθηκε στη Μητρόπολη Παραμυθίας. Κατόπιν τούτου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (στην οποία είχαν υπαχθεί οι Νέες Χώρες το 1928) σε συνεννόηση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσάρτησε τη Θάσο στη Μητρόπολη Μαρωνείας από την οποία είχε αποσπαστεί το 1924. Στις 31 Μαρτίου 1953 δυνάμει του Ν. 2353/ 1953 (ΦΕΚ 77/1953 τ. Α΄) η Θάσος αποσπάστηκε από τη Μητρόπολη Μαρωνείας και προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη Φιλίππων.

    Επισκοπικός κατάλογος.

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Γεώργιος Μισαηλίδης 9 Οκτωβρίου 1924-6 Σεπτεμβρίου 1932 Από Προικοννήσου Εις Παραμυθίας 1882-1958
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.