Τομείς

Τομέας Πληροφορικής
Ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων


Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών


Τομέας Ηλεκτρολογικός
Ειδικότητα: Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων


Τομέας Ηλεκτρονικής
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων


Τομέας Οχημάτων
Ειδικότητα: Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου


Τομέας Μηχανολογικός
Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσων και Κλιματισμού


Τομέας Υγείας και Πρόνοιας
Ειδικότητες: Βοηθών Νοσηλευτών & Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων


Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών


Τελευταία ΝέαFree Counters