Παρουσιάσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό (παρουσιάσεις PowerPoint) για τη διδασκαλία των σχετικών μαθησιακών αντικειμένων για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Κάθε παρουσίαση, ακολουθεί τη δομή των αντίστοιχων Κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να λέτε στους μαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους ή να υπογραμμίσουν τα πιο σημαντικά σημεία κάθε Κεφαλαίου. Όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα στις αντίστοιχες παρουσιάσεις. Τις χρησιμοποιώ εκτενώς στο Σχολείο και έχουν βοηθήσει πολύ, κι εμένα και τους μαθητές που τις διαβάζουν, γλιτώνοντας κόπο και χρόνο.

Κάθε παρουσίαση μπορείτε να τη δείτε απευθείας ή να την κατεβάσετε σε μορφή .ppsx. Για διευκόλυνση, ιδιαίτερα στο θέμα της εκτύπωσης, παρέχω το υλικό και σε PDF.

Βασικές έννοιες της Πληροφορικής

Θέματα της παρουσίασης:

 • Τί είναι η επεξεργασία δεδομένων
 • Έννοιες: Δεδομένα, Εντολές, Πληροφορία, Επεξεργασία δεδομένων
 • Είδη επεξεργασίας δεδομένων
 • Μηχανισμοί επεξεργασίας δεδομένων
 • Γιατί προτιμούμε τον υπολογιστή; (πλεονεκτήματα)
 • Ορισμός της Πληροφορικής


Γνωριμία με το Λογισμικό του υπολογιστή

Θέματα της παρουσίασης:

 • Τί εννοούμε με τον όρο "Λογισμικό"
 • Τί είναι το πρόγραμμα. Πώς κατασκευάζεται ένα πρόγραμμα
 • Οι έννοιες "φορτώνει" και "τρέχει ένα πρόγραμμα"
 • Κατηγορίες Λογισμικού
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση προγράμματος
 • Τί είναι το Λειτουργικό Σύστημα. Ποιές είναι οι αρμοδιότητές του


Προστασία δεδομένων - Κακόβουλα προγράμματα

Θέματα της παρουσίασης:

 • Ποιές είναι οι αιτίες απώλειας των δεδομένων μας
 • Τί είναι οι hackers
 • Ποιά είναι τα κακόβουλα προγράμματα και τί προβλήματα δημιουργούν
 • Είδη κακόβουλων προγραμμάτων
 • Τρόποι προστασίας
 • Η χρησιμότητα της λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup)


Πειρατεία Λογισμικού

Θέματα της παρουσίασης:

 • Διάκριση μεταξύ Εμπορικού και Ελεύθερου Λογισμικού
 • Τρόποι προώθησης εμπορικού λογισμικού
 • Ποιές περιπτώσεις συνιστούν πειρατεία λογισμικού. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Τί εννοούμε με τον όρο "σπασμένο πρόγραμμα". Ο ρόλος των crackers
 • Τί είναι το πιστοποιητικό αυθεντικότητας (άδεια χρήσης)
 • Τα οφέλη από τη χρήση του νόμιμου λογισμικού
 • Ελεύθερο λογισμικό - Ανοικτού κώδικα - Άδειες της Creative Commons


Ψηφιακός κόσμος

Θέματα της παρουσίασης:

 • Αναλογικό και Ψηφιακό Σύστημα - Διαφορές
 • Γιατί ο υπολογιστής "καταλαβαίνει" μόνο το 0 και 1. Ο όρος bit
 • Πώς γίνεται η αναπαράσταση των συμβόλων-χαρακτήρων στη μνήμη του υπολογιστή. Ο όρος byte
 • Η έννοια της κωδικοποίησης
 • Συστήματα κωδικοποίησης ASCII και UNICODE
 • Πώς γίνεται η αναπαράσταση των ασπρόμαυρων εικόνων στη μνήμη του υπολογιστή
 • Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας


Το εσωτερικό του υπολογιστή

Θέματα της παρουσίασης:

 • Γενική εικόνα του εσωτερικού του υπολογιστή
 • Τροφοδοτικό
 • Μητρική πλακέτα
 • Επεξεργαστής (λειτουργίες, χαρακτηριστικά)
 • Κύρια μνήμη (RAM, ROM). Μέτρηση χωρητικότητας (bytes και πολλαπλάσια). Το BIOS
 • Κάρτες επέκτασης (γραφικών, ήχου, δικτύου κλπ)
 • Θύρες σύνδεσης (PS2, USB, Ethernet κλπ)


Πολυμέσα

Θέματα της παρουσίασης:

 • Τί είναι τα πολυμέσα. Παραδείγματα πολυμεσικών εφαρμογών
 • Χαρακτηριστικά πολυμέσων
 • Τρόποι αλληλεπίδρασης
 • Είδη ψηφιακών εικόνων (Ψηφιαγραφικές και Διανυσματικές). Παραδείγματα και σύγκριση
 • Χαρακτηριστικά ψηφιογραφικών εικόνων (Ανάλυση, Χρώμα, Βάθος χρώματος)
 • Επεξεργασία εικόνας. Φίλτρα
 • Βίντεο και Κινούμενη εικόνα. Επεξεργασία βίντεο
 • Ψηφιοποίηση ήχου με τη μέθοδο της δειγματοληψίας. Επεξεργασία ήχου
 • Χρήσεις των πολυμέσων στην καθημερινή ζωή (Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία, Τουρισμός και πληροφόρηση πολιτών, Διαφήμιση και πωλήσεις προϊόντων)


Δίκτυα Υπολογιστών

Θέματα της παρουσίασης:

 • Τί είναι ένα δίκτυο υπολογιστών
 • Τρόποι σύνδεσης υπολογιστών σε ένα δίκτυο
 • Παράδειγμα: Το Σχολικό εργαστήριο
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Η χρησιμότητα των δικτύων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των δεδομένων
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δικτύων
 • Είδη δικτύων ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή των συνδεδεμένων υπολογιστών
 • Το Διαδίκτυο και η αρχιτεκτονική του (client/server)
 • Πώς γίνεται η μεταφορά των δεδομένων στο Διαδίκτυο
 • Τρόποι σύνδεσης στο Διαδίκτυο
 • Θέματα προς διερεύνηση: Intranet, Τοπολογία δικτύου, IP address, DNS κ.α.


Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Θέματα της παρουσίασης:

 • Η έννοια του προβλήματος
 • Κατηγοριοποίηση προβλημάτων
 • Κατανόηση προβλήματος και επίλυση
 • Χώρος προβλήματος. Απλά και Σύνθετα προβλήματα. Ανάλυση προβλήματος
 • Τί είναι ο αλγόριθμος. Ιδιότητες ενός αλγορίθμου. Παραδείγματα
 • Τί είναι το πρόγραμμα
 • Γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Χαρακτηριστικά. Παράδειγμα προγράμματος
 • Γλώσσα μηχανής
 • Πηγαίο και Εκτελέσιμο πρόγραμμα. Ο ρόλος του μεταφραστή
 • Συντακτικά και Λογικά λάθη
 • Είδη μεταφραστών
 • Προγραμματιστικό περιβάλλον
 • Στάδια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε.