Ασκήσεις στο Scratch

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ασκήσεις ή/και φύλλα εργασίας στο Scratch κατανεμημένα ανά αλγοριθμική δομή καθώς μία στήλη με διαδικασίες (υπο-προγράμματα). Ο/Η μαθητής/μαθήτρια κάνοντας κάνοντας τις ασκήσεις ή ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων εργασίας θα μάθει να επιλύει προβλήματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Έτσι, θα εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες άλυτες ασκήσεις, ζητούν την κατασκευή πρώτα λογικού διαγράμματος(διάγραμμα ροής). Αν οι μαθητές/τριες δεν έχουν διδαχθεί διατύπωση αλγορίθμων με λογικά διαγράμματα, η απαίτηση αυτή μπορεί να παραληφθεί.

Τα έγγραφα ασκήσεων καθώς και τα φύλλα εργασίας είναι σε μορφή docx. Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να τα προσαρμόσει όπως επιθυμεί, με την παράκληση να γίνεται αναφορά στον αρχικό δημιουργό.

Άλυτες ασκήσεις


Φύλλα εργασίας:

Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ασκήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ασκήσεις