Διαδικτυακοί Συντάκτες 2013-2014

Ένα από τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2013-14 είναι το εξής:

«Διαδικτυακοί συντάκτες – Ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ – Επαγγέλματα σχετικά με την Πληροφορική»

web_designss

  • Αντικείμενο του προγράμματος:

Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται και βοηθούν στη συγκέντρωση κατάλληλου υλικού, την επεξεργασία των πληροφοριών (εικόνων, κειμένου, video), τη δημιουργία και την ανάρτηση άρθρων στο δικτυακό τόπο του 2ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.

  • Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

Ανάδειξη της σημασίας του Η/Υ και του Διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εξοικείωση με νέα εργαλεία

Ανάδειξη διαφορετικών επαγγελμάτων στο χώρο της Πληροφορικής

Καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

  • Υπέυθυνοι καθηγητές:
  1. Βασιλειάδης Στέφανος
  2. Σταθάκη Μαρία

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Διαδικτυακοί Συντάκτες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.