Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

book_01

 

Η αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 46 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74/τ.α./22-04-2016.

Η αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 56 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91/τ.α./19-05-2016

Πρόσθετες Πληροφορίες