Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ

Η υποστηρικτική διδασκαλία παρέχεται στους μαθητές της Α? τάξης των ΕΠΑ.Λ, για τη σχολική χρονιά 2011 ? 2012 και εφαρμόζεται μέσω των μαθημάτων υποστήριξης στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Ενώ για την Β' Λυκείου χρονιά εφαρμογής είναι η σχ. χρονιά 2012-13. Τα μαθήματα υποστήριξης είναι ενταγμένα ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΠΑ.Λ. Το καθένα από αυτά τα μαθήματα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα για την Α' Λυκείου και μία ώρα την εβδομάδα για την Β' Λυκείου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων υποστήριξης είναι υποχρεωτική. Από την παρακολούθηση των μαθημάτων υποστήριξης απαλλάσσονται μόνο οι μαθητές που διαπιστωμένα δεν έχουν μαθησιακές ελλείψεις.

Για την διδασκλία των υποστηρικτικών Μαθηματικών στην Α' Λυκείου του ΕΠΑ.Λ  το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε στη δημοσιότητα εκπαιδευτικό υλικό σε τρία αρχεία. (Κλικ σε καθένα: 1ο μέρος, 2ο μέρος, 3ο μέρος.)

Πρόσθετες Πληροφορίες