ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) 2012-13

H Υπουργική Απόφαση που αφορά το ωρολόγιο Πρόγρα??α των ?αθη?άτων της Α΄ τάξης του ΕΠΑΛ. Οι ώρες διδασκαλίας των Μαθη?ατικών δεν αλλάζουν.

Πρόσθετες Πληροφορίες