ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) 2012-13

H Υπουργική Απόφαση που αφορά το ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων της Α΄ τάξης του ΕΠΑΛ. Οι ώρες διδασκαλίας των Μαθηµατικών δεν αλλάζουν.

Πρόσθετες Πληροφορίες