Η ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017-18 για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

yli1718Από το Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα?διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017?2018. (ΦΕΚ 2893/τβ'/21-8-2017) και Δ' τάξης Εσπερινού Λυκείου (ΦΕΚ 2892/τβ'/21-8-2017). Κλικ στα ΦΕΚ για να την δεις και να την κατεβάσεις.

Επίσης από το Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ ανακοινώθηκε η εξεταστέα?διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης του ΕΠΑΛ και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017?2018. (Φ6/163251/Δ4/29-09-2017). Κλικ στην εγκύκλιο για να την δεις και να την κατεβάσεις ή εδώ για το ΦΕΚ του ημερήσιου και εδώ για το ΦΕΚ του εσπερινού ΕΠΑΛ .

H Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 ? 2018 ανακοινώθηκε με την Αρ.πρωτ. 163573/Δ2/2-10-2017 του Υπουργείου. Κλικ στην εγκύκλιο για τα τη δεις και να την κατεβάσεις.


Πρόσθετες Πληροφορίες