Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΩΝ A' & Β' & Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α' & Β' & Γ' & Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ., 2017-18

molyvi-pliktraΗ Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018, ορίστηκε με την  Αρ. Πρωτ. Φ3/162773/Δ4/29-09-2017 του Υπουργείου Παιδείας. Κλικ στην εγκύκλιο για να τη δεις.


Πρόσθετες Πληροφορίες