Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΩΝ A' & Β' & Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α' & Β' & Γ' & Δ' ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ., 2019-20

Stylo_02 Η Διδακτέα Ύλη και οι Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020 καθορίστηκε με το Φ3/134083/Δ4/30-08-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Κλικ στο σχετικό για να το δεις.


Πρόσθετες Πληροφορίες