Κεντρική Επάνω Εργασίες Δημοσιεύσεις Εκπ/κό Λογισμικό Ψηφιακό Υλικό Web Design Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Portfolio

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 

 ΕΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Τριγωνο...σκαρφίσματα

2011

Τριγωνο... σκαρφίσματα

Εκπαιδευτικό

Λογισμικό

Multimedia

Builder 4.9

Ν. Μπαλκίζας


Τα "Τριγωνο...σκαρφίσματα" δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος "Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση" στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ελαφριά ή/και μέτρια νοητική καθυστέρηση, προκειμένου να διδαχθούν την ενότητα των τριγώνων.

Ο Κόσμος των Χρωμάτων

2007

Ο Κόσμος

των Χρωμάτων

Εκπαιδευτικό

Λογισμικό

Macromedia

Flash 8

Professional

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας


Διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου & 20ου αιώνα με τη χρήση υπολογιστή.
Ελληνική Τέχνη 19ου & 20ου αιώνα 2006

Ελληνική Τέχνη

19ου & 20ου

αιώνα

Εκπαιδευτικό

Υλικό

Γλώσσα

VRML 4.2

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας

Δ. Μυλωνάς

Κ. Παναγόπουλος


Αίθουσα τέχνης στην οποία παρουσιάζονται έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ου  αιώνα.
Γεωμετρικά Σχήματα 2006

Γεωμετρικά

Σχήματα

Εκπαιδευτικό

Λογισμικό

Visual Basic 6

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας

Δ. Μυλωνάς

Κ. Παναγόπουλος


Παρουσίαση και  διαχείριση γεωμετρικών εννοιών μέσα από δραστηριότητες, που αφορούν στην ύλη των Μαθηματικών Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού.
Ο Κύκλος 2005 Ο Κύκλος

Εκπαιδευτικό

Υλικό

The Geometer’s

Sketchpad

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας


Αναφέρεται στο μάθημα των Μαθηματικών και ειδικότερα στη διδακτική ενότητα ‘’Ο Κύκλος’’.

Με λογισμό και μ' όνειρο
 
2005

Με λογισμό και

μ’ όνειρο…

Βάση

Δεδομένων

Access 2003

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας

 
Δημιουργία μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων με πίνακες ζωγραφικής που υπάρχουν στο Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού.

Το Μοσχάτο άλλοτε και τώρα...
 
2005

Το Μοσχάτο

άλλοτε και τώρα

Παρουσίαση

Multimedia

Builder 4.9

Ν. Μπαλκίζας  
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που υλοποιήθηκε στο 5ο Δ. Σ. Μοσχάτου.

Ο Φοίβος και η Αθηνά ταξιδεύουν...
 
2004

Ο Φοίβος και

η Αθηνά

 ταξιδεύουν…

Εκπαιδευτικό

Λογισμικό

Macromedia

Flash 5.0

Ι. Κοσμίδου

Ν. Μπαλκίζας

 
Διάλογοι και δραστηριότητες για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα μέχρι την αναβίωσή τους στη σύγχρονη εποχή.
               

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr