Κεντρική Επάνω Εργασίες Δημοσιεύσεις Εκπ/κό Λογισμικό Ψηφιακό Υλικό Web Design Επιμόρφωση Β' Επιπέδου

Κεντρική
Βιογραφικό
Portfolio
Συνδέσεις
Νέα - Επικοινωνία


Portfolio

 

WEB DESIGN  
   

Μετάβαση στην ιστοσελίδα

«Law Office»

Δικτυακός τόπος παροχής νομικών υπηρεσιών. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το 2006 με το Microsoft Frontpage 2002.

   
   
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

«Αυτογνωσία»

Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη animation γραφικών με το Macromedia Flash 8.0 Professional.

 

 

   
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

«Επιμόρφωση Β' Επιπέδου»

Ιστότοπος Υποστήριξης Επιμόρφωσης.

 

 

   
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών»

Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

   
   
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής»

(για τα 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ)

   
   

Τελευταία
Ενημέρωση

 

Στο Διαδίκτυο


View nikbalki's profile on slideshare


View nikbalki on issuu


 

Copyright©2007-2015 Νικόλαος Μπαλκίζας

Best resolution: 1280x1024

nikbalki@sch.gr