Τα Θέματα των Μαθηματικών Πανελληνίων Εξετάσεων

Θέματα 1999

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2000

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2001

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2002

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2003

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2004

Β΄ Λυκείου Άλγεβρα

Β΄ Λυκείου Γεωμετρία

Β΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Θέματα 2005

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Θέματα 2006

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Θέματα 2007

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Θέματα 2008

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Θέματα 2009

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2010

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Θέματα 2011

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Γενικής

Γ΄ Λυκείου Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογές με το xFunctions Applet

 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

 Ολοκληρωματα που περιεχουν το ax+b

 Ολοκληρωματα που περιεχουν το ax+b και το px+q

Ολοκληρωματα που περιεχουν την τετραγωνικη ριζα του  ax+b

Ολοκληρωματα που περιεχουν την τετραγωνικη ριζα του ax+b και το px+q

Ολοκληρωματα που περιεχουν το x2 + a2

Ολοκληρωματα που περιεχουν το x2 - a2

Ολοκληρωματα που περιεχουν το a2 - x2

Ολοκληρωματα που περιεχουν το ln(ax)

 Ολοκληρωματα που περιεχουν το sin(ax)

 Ολοκληρωματα που περιεχουν το sin(ax) και το cos(ax)

 

 

 Συλλογή Java applets μαθηματικών 

Πατήστε εδώ

 Συλλογή Javasketchpad μαθηματικών

Κατάλογος 0

Κατάλογος 1

Κατάλογος 2

Κατάλογος 3

Κατάλογος 4

Κατάλογος 5

Τρεις εφαρμογές Javasketchpad

Έλλειψη

Παραβολή

Τρίγωνο