[Β 11] Γαριού Α., Μακροδήμος Ν, Παπαδάκης Σ. (2021). Ανεστραμμένη Τάξη: Ένα μοντέλο μικτής μάθησης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Ιούλιος 2021 Πάτρα: Γκότσης. Σελ 144. ISBN: 978–618–5560–05–8, https://shop-gotsis.net.gr/ανεστραμμένη-τάξη


[B 10] Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Λέκκα Δ., Κανίδης Ε., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σ., Τζήμας Δ., (2016). Προγραμματισμός Υπολογιστών, Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ, Αθήνα: ΥΠΕΘ – ΙΕΠ, ΙΤΥΕ Διόφαντος. Σελ 244.


[B 09] Λιάχνη Α. Μαντά Σ., Νικολού Α.., Παπαδάκης Σ., (2015). Βασικά Θέματα Πληροφορικής, Β’ Τάξη ΕΠΑΛ, Αθήνα: ΥΠΕΘ – ΙΕΠ, ΙΤΥΕ Διόφαντος. Σελ 190.


[B 08] Ιωαννίδης Δ., Καλλές Δ., Παπαδάκης Σ., Τρύφωνα Ν., Χατζηλάκος Θ., Φουντάνα Μ. (2005). Υπολογιστικές Τεχνικές στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών», Πάτρα: ΕΑΠ.


[Β 07] Παπαδάκης Σ.,Χατζηπέρη Ν. (2004). Βάσεις Δεδομένων και Παρουσιάσεις, Σειρά: Πληροφορική για Ενήλικες, 01/11/2004 Αθήνα: Μεταίχμιο. (Διανέμεται ως σύγγραμμα σε 6 τμήματα στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου και ΑΤΕΙ Κρήτης, Πάτρας). Σελ 182. ISBN: 978-960-375-774-0 http://www.metaixmio.gr/images/evdoxos/24010.pdf


[Β 06] Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρη Ν. (2004). Εισαγωγή στην Πληροφορική και Χρήση Υπολογιστή, Σειρά: Πληροφορική για Ενήλικες, 01/11/2004, Αθήνα: Μεταίχμιο. (Διανέμεται ως σύγγραμμα σε 18 τμήματα στα Πανεπιστήμια: ΑΠΘ, Πάτρας, Αιγαίου, Πελοποννήσου και ΑΤΕΙ Κρήτης, Πάτρας, Λάρισας). Σελ 408. ISBN: 978-960-375-775-7 http://www.metaixmio.gr/images/evdoxos/24048.pdf


[Β 05] Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρη Ν., (2003). Επεξεργασία Κειμένου και Εντύπων, Βιβλίο, Σειρά: Πληροφορική για Ενήλικες, Εκδόσεις: Μεταίχμιο, 01/04/2003, Αθήνα. Σελ. 348 ISBN: 978-960-375-482-4 http://www.metaixmio.gr/images/evdoxos/24072.pdf


[Β 04] Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρη Ν. (2001), Βασικές δεξιότητες στη χρήση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας: Βιβλίο Επιμορφούμενου,”Παιδαγωγικό Ινστιτούτο”, Αθήνα 2001. [Έχει διανεμηθεί ως Βιβλίο- CD σε 94.000 αντίτυπα ως εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Α’ Επιπέδου) στο πλαίσιο του προγράμματος ΚτΠ]. Σελ 528. http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/yliko.html


[Β 03] Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρη Ν. (2001). Βασικές δεξιότητες στη χρήση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας:Οδηγός Επιμορφωτή, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (Διανεμήθει Βιβλίο-CD για 5.000 εκπαιδευτές των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΚτΠ).


[Β 02] Παπαδάκης Σ., Χατζηπέρης Ν. (2000), Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ σε PC, Σειρά: Πληροφορική για Ενήλικες, 1/3/2000, Αθήνα: Μεταίχμιο. Σελ. 334. ISBN: 978-960-375-061-1


[Β 01] Βραχάτης Μ., Παπαδάκης Σ. (1993),Μικροϋπολογιστές, Αθήνα: Παπασωτηρίου. (Διανέμεται ως σύγγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1992-σήμερα).Σελ 687 ISBN: 978-960-751-019-8


[M 01] RoblyerM.D. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδασκαλία (Integrating Educational Technology into Teaching) Editing: Μουντρίδου Μ., Παπαδάκης Σ. Συντον. Translation: Παπαδάκης Σ., Μαναράκης, Μ. , Λάμψας Π. ISBN: 978-960-697-013-9 Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην