Η κατηγορία περιέχει άρθρα για το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ).

Ημιτελές υλικό
Ασκήσεις για μελέτη πριν από τις εξετάσεις & σύντομες εμπειρικές συμβουλές
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018
Λύσεις διαγωνισμάτων (καλύπτουν την ύλη προοδευτικά)
Διαγωνίσματα (καλύπτουν την ύλη προοδευτικά)
Γραπτές δοκιμασίες Τεστ (καλύπτουν προοδευτικά την ύλη)
Μέρος 5ο: Μεθοδολογία στη λύση ασκήσεων με υποπρογράμματα
Μέρος 4ο: Μεθοδολογία σε λύση ασκήσεων με χρήση δισδιάστατων πινάκων
Μέρος 3ο: Μεθοδολογία σε λύση ασκήσεων με χρήση μονοδιάστατων πινάκων
Δικτυακοί τόποι με έγκυρα & αξιόπιστα Τελικά Διαγωνίσματα
Μέρος 2ο: Ασκήσεις ΦΕ5 (δομή επανάληψης | διαβαθμισμένη δυσκολία | κατηγοριοποιημένες))
Μέρος 2ο: Ασκήσεις ΦΕ4 (Μεθοδολογία σε λύση ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης)
Μέρος 2ο: Παρουσίαση (δομή επανάληψης ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ & ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ)
Μέρος 1ο: Διαφορές ΓΛΩΣΣΑ - Ψευδογλώσσα
Μέρος 1ο: Ασκήσεις ΦΕ 4 (Δομή Επιλογής)
Μέρος 1ο: Ασκήσεις ΦΕ3 (Min, Max, Med & μετατροπές μεταξύ δομών επιλογής)
Μέρος 1ο: Ασκήσεις ΦΕ 2 (Μεθοδολογία σε λύση ασκήσεων στη Δομή Επιλογής)
Μέρος 1ο: Ασκήσεις ΦΕ 1 (Ονοματολογία, εκφράσεις, πινακας τιμών, DIV MOD ακολουθιακή δομή)
Μέρος 1ο: Παρουσίαση (δομή ακολουθίας, δομή επιλογής)
Σχολικά εγχειρίδια
Ύλη ΑΕΠΠ & οδηγίες, σχολικό έτος 2017-2018