ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θετική κατεύθυνση)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Γενετικό
υλικό

Αντιγραφή έκφραση
γενετ. πληροφορίας

Ανασυνδυασμένο
DNA

Μενδελική
κληρονομικότητα

Μεταλλάξεις

Καλλιέργεια
μικροοργανισμών

Βιοτεχνολογία
και ιατρική

Βιοτεχνολογία
και παραγωγή

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Γενετικό
στ υλικό

Αντιγραφή έκφραση
γενετ. πληροφορίας

Ανασυνδυασμένο
DNA

Μενδελική
κληρονομικότητα

Μεταλλάξεις

Βιοτεχνολογία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ