ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 
Διδακτική, Επιμορφωτική, Ερευνητική, Διοικητική πείρα
 • Επιμορφωτής στη “Διεύθυνση Σχολικών μονάδων: Διοικητικές και παιδαγωγικές  διαστάσεις”,  Επιμόρφωση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, 1ο ΠΕΚΕΣ, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 13 Νοεμβρίου 2019
 • Επιμορφωτής στην Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση,  Επιμόρφωση Διευθυντών Γυμνασίων Θεσσαλονίκης, ΙΕΠ, 21 Μαρτίου 2019
 • Επιμορφωτής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Νοέμβριος 2018 μέχρι σήμερα
 • Επιμορφωτής στην Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική Πράξη” (ΤΠΕ Β’ Επιπέδου),  2η, 3η 4η και 5η φάση επιμόρφωσης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ), Οκτώβριος 2017 – Ιούλιος 2019
 • Μέλος Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ανατολικής  Θεσσαλονίκης  ως εκπρόσωπος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών,  Ιούλιος 2015 μέχρι 2017
 • Επιμορφωτής στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΤΠΕ Β1 Επιπέδου, Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018
 • Βαθμολογητής ψηφιακών γραπτών των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3. Οκτώβριος 2015
 • Επιμορφωτής στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΤΠΕ Β Επιπέδου, Αύγουστος 2012
 • Υπεύθυνος Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί, Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2018
 • Επιμορφωτής ενταγμένος στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Δεκέμβριος 2011 μέχρι σήμερα
 • Επιμορφωτής Επιμορφούμενων (Επιμορφωτής Β) στον κλάδο ΠΕ04, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οκτώβριος 2011 μέχρι σήμερα.
 • Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Μακεδονίας – Θράκης, Οκτώβριος 2007 – Ιανουάριος 2012.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης – Διδάσκων καθηγητής στο ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Μαθήματα: Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Συστήματα Μετρήσεων, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Οκτώβριος 2009 μέχρι σήμερα.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης – Διδάσκων καθηγητής στο ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Οινολογίας, Μάθημα: Γενική Φυσική, Οκτώβριος 2010 – Ιούνιος 2011
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πυρηνοποίηση και κρυστάλλωση ελεγχόμενη από διεπιφάνειες», European Commision – Research Directorate General και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιτροπή Ερευνών – Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος – Νοέμβριος 2009
 • Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του έργου «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»,ΥΠΕΠΘ και Επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μάιος – Οκτώβριος 2008
 • Επιμορφωτής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε προγράμματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και Συνεργασίας Γονέων και Εκπαιδευτικών, από το 2008 μέχρι 2012.
 • Επιμορφωτής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε προγράμματα επιμόρφωσης των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών, από το 2007 μέχρι σήμερα.
 • Πιστοποιημένος επιμορφωτής και Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), σε προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, από το 2006 μέχρι σήμερα
 • Υποδιευθυντής Λυκείου Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί, από το 1994 έως το 1996
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη κρυστάλλων και χαρακτηρισμός ημιαγωγών για ανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας και ευρέος φάσματος», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα συνεργασίας Ε&Τ Ελλάδος – Ισπανίας, 1989 – 1993
 • Καθηγητής στο Λύκειο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, από Σεπτέμβριο 1983 έως Οκτώβριο 2007 και από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι σήμερα
 • Επιστημονικός Ερευνητής στην Α.Tousimis Research Corporation, Maryland, USA, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη υλικών για χρήση σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας», 1 Μαΐου 1983 – 31 Ιουλίου 1988

 

Επιμόρφωση ενηλίκων

Ομάδα στόχος:Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Η μετάβαση από την ΣΤ Δημοτικού στην Α Γυμνασίου
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2020
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαυαρίας (Γερμανία)
Αντικείμενο διδασκαλίας: Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πλατφόρμα Webex
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2020
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πλατφόρμα Webex
Ώρες διδασκαλίας: Εξήντα δύο (62)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, Μάρτιος-Ιούνιος 2020
Ομάδα στόχος: Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Το παρελθόν του μέλλοντος ή το μέλλον του παρελθόντος; Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στο σύγχρονο, απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα έξι (16)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 4-25 Φεβρουαρίου 2020, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
Αντικείμενο διδασκαλίας: Για ένα ελκυστικό μάθημα Φυσικών Επιστημών», Οι 4 πυλώνες της εκπαίδευσης, Ανακαλύπτοντας τους/τις μαθητές/τριες μας, Καλό, αποτελεσματικό και ποιοτικό μάθημα
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα έξι(16)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο Εργασίας
Ώρες διδασκαλίας: Έξι (6)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 1ο ΠΕΚΕΣ, Ιανουάριος 2020
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Περιοδικός Πίνακας-ένα διαχρονικό και μοναδικό εργαλείο στις Φυσικές Επιστήμες
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις(4)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, ΕΚΦΕ Κέντρου, Δεκέμβριος 2019
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Πειράματα Φυσικών Επιστημών στην Ε Δημοτικού
Ώρες διδασκαλίας: Έξι (6)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία:
Ομάδα στόχος: Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διεύθυνση Σχολικών μονάδων: Διοικητικές και παιδαγωγικές διαστάσεις
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις(4)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 2019
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στη Γ Λυκείου
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις (4)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Χαλκιδική, Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Πολυγύρου, Οκτώβριος 2019
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στη Γ Λυκείου
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις (4)
Φορέας Υλοποίησης: 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο 4ου και 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, Σεπτέμβριος 2019
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 5η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, ΕΚ Ευκλείδης, Απρίλιος – Ιούλιος 2019
Ομάδα στόχος: Διευθυντές Γυμνασίων
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση στην Περιγραφική Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Ώρες διδασκαλίας: έξι (6)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής ΙΕΠ
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 11ο Γυμνάσιο – Λύκειο, 21 Μαρτίου 2019
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 4η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας, Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 4η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, ΕΚ Ευκλείδης, Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 3η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, ΕΚ Ευκλείδης, Απρίλιος- Ιούλιος 2018
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 2η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας, Δεκέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επίπεδου Τ.Π.Ε., 2η περίοδος)
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα έξι (36)
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, ITYE
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, ΕΚ Ευκλείδης, Δεκέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018
Ομάδα στόχος: Γονείς και κηδεμόνες μαθητών Δημοτικού
Αντικείμενο διδασκαλίας: Το παιδί μου δεν διαβάζει
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: 15/2/2017
Ομάδα στόχος: Γονείς και κηδεμόνες μαθητών Λυκείου Γυμνασίου
Αντικείμενο διδασκαλίας: “Διαπαιδαγώγηση”…γονέων
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: 17/1/2016
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Βιωματικό εργαστήριο συνεργατικής μάθησης
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 5/9/2015
Ομάδα στόχος: Γονείς και κηδεμόνες μαθητών Λυκείου Γυμνασίου
Αντικείμενο διδασκαλίας: Βιωματικό εργαστήριο συνεργασίας καθηγητών – γονέων
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία:  Θεσσαλονίκη, 18/3/2015
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διαχείριση Σχολικής Τάξης
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις (4)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 11/9/2014
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη
Ώρες διδασκαλίας: Σαράντα οκτώ (48)
Φορέας Υλοποίησης: Έργο ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση  με τίτλο Πράξης: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2013
Ομάδα στόχος: Ειδικευόμενοι Ιατροί Παιδοψυχιατρικής
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διοίκηση στο χώρο της Εκπαίδευσης, Διοίκηση μέσω στόχων μέτρηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην εκπαίδευση. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Ψυχιατρικό τμήμα Παιδιών και Εφήβων, Γεν. Νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου»
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 11/1/2013
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διοίκηση στο χώρο της Εκπαίδευσης, Διοίκηση μέσω στόχων μέτρηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην εκπαίδευση. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Ώρες διδασκαλίας: Επτά (7)
Φορέας Υλοποίησης: Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κωδικός προγράμματος 81074Μ12
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 1/12/2012
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εισαγωγική Επιμόρφωση στις μορφές, τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας. Συνεργατική μάθηση
Ώρες διδασκαλίας: Οκτώ (8)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 24-25/10/2012
Ομάδα στόχος: Στελέχη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Στρατηγικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός (Πρόγραμμα: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων)
Ώρες διδασκαλίας: Επτά (7)
Φορέας Υλοποίησης: Ε.Κ.Δ.Δ.Α κωδικός προγράμματος 81042Μ12
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 27/6/2012
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εισαγωγική Επιμόρφωση στις μορφές, τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας. Συνεργατική μάθηση
Ώρες διδασκαλίας: Οκτώ (8)
Φορέας Υλοποίησης: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 6-7/9/2012
Ομάδα στόχος: Στελέχη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Στρατηγικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός (Πρόγραμμα: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων)
Ώρες διδασκαλίας: Επτά (7)
Φορέας Υλοποίησης: Ε.Κ.Δ.Δ.Α κωδικός προγράμματος 81017Μ12
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 22/3/2012
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Β φάση επιμόρφωσης νεοδιορισμένων Καθηγητών. Διδασκαλία μαθημάτων φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Κριτική συζήτηση και συντονισμός της επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα τέσσερεις (14)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Κομοτηνή, 30/11-6/12/2011
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04
Αντικείμενο διδασκαλίας: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα επτά (17)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 2-3/12/2011
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Β φάση επιμόρφωσης νεοδιορισμένων Καθηγητών. Διδασκαλία μαθημάτων φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Κριτική συζήτηση και συντονισμός της επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Σαράντα μία  (41)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα, 10-16/11/2011
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04
Αντικείμενο διδασκαλίας: Το νέο Σχολείο:  Διαμόρφωση Ομάδας στη σχολική τάξη – Βήματα και Αρχές – Εφαρμογή με διδακτικό σενάριο
Ώρες διδασκαλίας: Πέντε (5)
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν.Μακεδονίας – Θράκης
Τόπος – Ημερομηνία: Λιμένας Θάσου, 14/10/2011
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04
Αντικείμενο διδασκαλίας: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα εννέα (19)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 7-9/9/2011
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Ο ρόλος της Ηγεσίας στο Σχολείο, Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Εικονική διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Ώρες διδασκαλίας: Επτά (7)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα, 5-10/9/2011
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04
Αντικείμενο διδασκαλίας: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα εννέα (19)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη, 22-24/6/2011
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Γ φάση επιμόρφωσης νεοδιορισμένων Καθηγητών. Ανάλυση θεμάτων και προβλημάτων αξιολόγησης των μαθητών και του διδακτικού έργου
Ώρες διδασκαλίας: Τρεις (3)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα 17/6/2011
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Β φάση επιμόρφωσης νεοδιορισμένων Καθηγητών. Διδασκαλία μαθημάτων φυσικών επιστημών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Κριτική συζήτηση και συντονισμός της επιμόρφωσης
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα (30)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα 10/2/2011 – 16/2/2011
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Θεωρίες μάθησης και εποικοδόμησης της γνώσης. Νέες Τεχνολογίες – Διαδίκτυο – Πολυμέσα. Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας. Προετοιμασία διδακτικής ενότητας. Σχέσεις καθηγητών – μαθητών και καθηγητών – γονέων.
Ώρες διδασκαλίας: Είκοσι μία (21)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα 15/11/2010 – 17/12/2010
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Ψηφιακή τάξη: Εφαρμογή και χρήση των προγραμμάτων Γεωγραφίας και Φυσικής μέσω υπολογιστή στις τάξεις του Γυμνασίου
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερεις (4)
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα Νοέμβριος 2008
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Πολυμέσα και εφαρμογές στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Σχέσεις καθηγητών – μαθητών και καθηγητών – γονέων
Ώρες διδασκαλίας: Τριάντα πέντε (35)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος  Ημερομηνία: Καβάλα Οκτώβριος 2009
Ομάδα στόχος: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Αντικείμενο διδασκαλίας: Επικοινωνίες – Δίκτυα – Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ώρες διδασκαλίας: Είκοσι (20)
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη 9-20 Μαρτίου 2009
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Θέματα ισότητας των φύλων στην Εκπαιδευτική διαδικασία
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερεις (4)
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα Οκτώβριος 2008
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Χρήση και Εφαρμογές των Νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και μάθηση
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερεις (4)
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα Σεπτέμβριος 2008
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Νέες Τεχνολογίες στην Εποικοδόμηση της Γνώσης. Θεωρίες μάθησης και Υπολογιστές. Χρήση του Διαδικτύου και των πολυμέσων. Προετοιμασία διδακτικής ενότητας
Ώρες διδασκαλίας: Είκοσι πέντε (25)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα 25/8 -5/9/2008
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διαχείριση Ιδιαιτεροτήτων Μαθητών: Συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων.
Ώρες διδασκαλίας: Πέντε (5)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη 12/4/2008
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Διαχείριση Ιδιαιτεροτήτων Μαθητών: Σχέσεις αλληλεπίδρασης μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς.
Ώρες διδασκαλίας: Πέντε (5)
Φορέας Υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη 30/3/2008
Ομάδα στόχος: Νεοδιόριστοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εκπαιδευτική Τεχνολογία.Πολυμέσα και εφαρμογές στην Εκπαιδευτική διαδικασία
Ώρες διδασκαλίας: είκοσι πέντε (25)
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα 25/2 -5/3/2008
Ομάδα στόχος: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο διδασκαλίας: Η προσωπικότητα του καθηγητή – Αξιολόγηση μαθητού
Ώρες διδασκαλίας: Τέσσερις (4)
Φορέας Υλοποίησης: Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν.Μακεδονίας-Θράκης
Τόπος – Ημερομηνία: Καβάλα Νοέμβριος 2007
Ομάδα στόχος: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Πολυμέσα
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα Οκτώ (18)
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη Μάιος – Ιούνιος 2007
Ομάδα στόχος: Δημόσιοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου τομέα
Αντικείμενο διδασκαλίας: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Πολυμέσα
Ώρες διδασκαλίας: Δέκα Τέσσερις (14)
Φορέας Υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Τόπος – Ημερομηνία: Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006

 

Επίβλεψη διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών
Θέμα πτυχιακής: Θερμική μηχανή ισχύος Stirling. Λειτουργία και επιλογή καύσιμου υλικού και επιπτώσεις στην ρύπανση της ατμόσφαιρας. Stirling thermal engine. Operation and combustible material selection and impact on air pollutions
Συγγραφείς: Ιμάμογλου Εiγιούπ
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013
Θέμα πτυχιακής: Μελέτη και χαρακτηρισμός ημιαγωγών με τη χρήση της διαφορικής καλοριμετρίας. A differential scanning calorimetric study of semiconductors
Συγγραφείς: Νικολαΐδης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2012 – Μάρτιος 2013
Θέμα πτυχιακής: Συγκριτική μελέτη θερμικών μηχανών με πειράματα προσομοιώσεων
Συγγραφείς: Μπουζίκας Ηλίας
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012
Θέμα πτυχιακής: Ανάπτυξη και μελέτη θερμοδυναμικών κύκλων θερμικών μηχανών με προσομοιώσεις μέσω εικονικού εργαστηρίου θερμοδυναμικής
Συγγραφείς: Σαριαννάκης Ιωάννης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012
Θέμα πτυχιακής: Φωτοβολταϊκά – Χρήση και εφαρμογές στα τρία οικολογικά χωρία της Ευρώπης
Συγγραφείς: Τσαγκαράκης Χρήστος και Κασάπης Στυλιανός
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Φεβρουάριος – Νοέμβριος 2011
Θέμα πτυχιακής: Οι αισθητήρες μέτρησης πίεσης, ροής και στάθμης
Συγγραφείς: Γεωργούλιας Κων/νος και Κοτσιφύτης Θωμάς
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Φεβρουάριος – Νοέμβριος 2011
Θέμα πτυχιακής: Ψηφιακή παρουσίαση της πόλης της Καβάλας (Δήμος Καβάλας)
Συγγραφείς: Καλογερής Αχιλλέας και Κανάρας Δημήτριος
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2011
Θέμα πτυχιακής: Ψηφιακή παρουσίαση του μουσείου Καπνού Καβάλας
Συγγραφείς: Παπαγαβριήλ Ιωάννης και Θεμελάκης Άγγελος
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2011
Θέμα πτυχιακής: Ψηφιακή παρουσίαση του τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλαςκαι του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Συγγραφείς: Βάτος Ηλίας
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2011
Θέμα πτυχιακής: Οπτικοί αισθητήρες – Φωτομετατροπείς
Συγγραφείς: Ζαρογκίκας Ευθύμιος και Γιαννούκος Χρήστος
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Έναρξη Οκτώβριος 2010
Θέμα πτυχιακής: Το ζήτημα της επιστημονικής προόδου στη φιλοσοφία της επιστήμης του 20ου αιώνα και η σχέση του με την τεχνολογία
Συγγραφείς: Γιώργος Πισπιλής
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2010
Θέμα πτυχιακής: Αισθητήρια και Μετατροπείς. Μέτρηση Θερμοκρασίας
Συγγραφείς: Λειβαδιώτης Χρήστος και Καραμπατζάκης Ιωσήφ
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2009 – Ιούνιος 2010
Θέμα πτυχιακής: Συστήματα Διασύνδεσης Αισθητηρίων
Συγγραφείς: Σαριανίδης Κοσμάς και Θεοδωρίδης Βλαδίμηρος
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2009 – Απρίλιος 2010