ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ – ΕΡΕΥΝΑ

 
Πανεπιστημιακοί Τίτλοι
 • Διδακτορικό δίπλωμα, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Α.Π.Θ., 1988
  Θέμα διδακτορικής διατριβής: Ανάπτυξη και μελέτη κρυστάλλων HgI2 με τη χρήση της διαφορικής καλοριμετρίας.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ραδιοηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1984
  Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Ανάπτυξη μονοκρυστάλλων TlBi(Te1-χSeχ)2
 • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1982

 

Τίτλοι επιμόρφωσης
 • Επιμόρφωση διάρκειας  36 ωρών στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΙΕΠ (Ιούνιος  2022)
 • Επιμόρφωση διάρκειας  21 ωρών στην στην Βελτίωση Κοινωνικών Δεξιοτήτων: Η Αφηγηματική Τεχνική ως Διοικητική Πρακτική, ΕΚΔΔΑ (Απρίλιος  2020)
 • Επιμόρφωση διάρκειας  35 ωρών στην Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων: επίλυση προβλήματος (Problem Solving) και Τεχνικές Λήψης Απόφασης, ΕΚΔΔΑ (Απρίλιος  2019)
 • Επιμόρφωση διάρκειας  21 ωρών στην Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και  Διαχείριση της Διαφορετικότητας, ΕΚΔΔΑ (Μάρτιος 2019)
 • Επιμορφωτής στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΤΠΕ Β’ Επιπέδου,  Αύγουστος 2012 μέχρι σήμερα
 • Επιμόρφωση  διάρκειας 360 ωρών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΤΠΕ Β’ Επιπέδου,  (Αύγουστος 2012)
 • Επιμορφωτής ενταγμένος στο μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Δεκέμβριος 2011 μέχρι σήμερα
 • Επιμορφωτής Β Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  Οκτώβριος 2011 μέχρι σήμερα
 • Επιμόρφωση Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, διάρκειας 48 ωρών,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  (Απρίλιος 2011)
 • Επιμορφωτής Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μάιος 2008 – Ιανουάριος 2012
 • Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου διάρκειας 138 ωρών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ΥΠΕΠΘ, (Νοέμβριος 2008)
 • Επιμορφωτής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), Μάρτιος 2008 μέχρι σήμερα
 • Επιμορφωτής του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φεβρουάριος 2008 μέχρι σήμερα
 • Επιμόρφωση Α Επιπέδου διάρκειας 96 ωρών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, (Μάρτιος 2007)
 • Επιμορφωτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Νοέμβριος 2006 μέχρι σήμερα

 

Τίτλοι έρευνας
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Interface Controlled Nucleation and Crystallization (Πυρηνοποίηση και κρυστάλλωση ελεγχόμενη από διεπιφάνειες), European Commision – Research Directorate General, Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιούλιος – Νοέμβριος 2009
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του έργου Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ΥΠΕΠΘ και Επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μάιος – Οκτώβριος 2008
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Crystal growth and characterization of semiconductors for high sensitivity, wide band, room temperature detectors (Ανάπτυξη κρυστάλλων και χαρακτηρισμός ημιαγωγών για ανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας και ευρέος φάσματος). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα συνεργασίας Ε&Τ Ελλάδος – Ισπανίας,  1989 – 1993
 • Επιστημονικός Ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο Tousimis Research Corporation, Maryland, USA, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη υλικών για χρήση σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας», Μάιος 1983 – Ιούλιος 1988

 

Άλλοι τίτλοι
 • Υποτροφία Υπουργείου Εργασίας Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, Μάιος 1985 – Ιούνιος 1988.
 • Υποτροφία του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (MIT) Απρίλιος 1984
 • Υποτροφία του Πανεπιστήμιου της Λυών (Institut National des Sciences Appliques de Lyon, INSA) Οκτώβριος 1982
 • Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τις σπουδές στο Φυσικό Τμήμα του Α.Π.Θ.
 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας, Certificat de Εtudes Francaise, 1973

 

Μουσικές Σπουδές
 • Ανώτερα Θεωρητικά Μουσικής: Αρμονία, Αντίστιξη, Ενορχήστρωση, Ενοργάνωση και Ιστορία της Μουσικής, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1965-1975)
 • Πιάνο, Τάξη καθηγήτριας Μ.Χατζοπούλου, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1965 – 1977)
 • Τρομπέτα, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1976 – 1980)
 • Aκορντεόν, Πτυχίο (1965) και Δίπλωμα (1966)

 

Τομείς έρευνας
1. Φυσική των υλικών (ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και μελέτη των υλικών)
2. Φυσική θερμοδυναμική (Θερμική Ανάλυση)
3. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία
4. Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών
5. Κατασκευή και μελέτη πειραματικών διατάξεων για την ανάπτυξη μονοκρυστάλλων
6. Συστήματα μετρήσεων και οι εφαρμογές τους
7. Φυσική και Μουσική
8. Περιβάλλον – τοπικές κοινωνίες
9. Ιστορία των Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης