ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 
Διεθνείς Επιστημονικές Συνεργασίες
 • Professor A. Tousimis, Ομότιμος Καθηγητής Έρευνας και Διευθύνων Σύμβουλος / Πρόεδρος της εταιρείας «Tousimis research corporation, Rockville, USA. Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Σχεδιασμού προγραμμάτων της NASA (Πρόεδροι Dr. Melvin Calvin και Harold Urey, Nobel Φυσικής). Μέλος στις υποεπιτροπές των βιοεπιστημών της NASA – Washington DC, Berkeley CA and Houston TX, USA.
  Αντικείμενα συνεργασίας: 1.Ανάπτυξη υλικών για εφαρμογές σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας,2.Εφαρμογή και ανάπτυξη MEMS. 3.Θερμοδυναμικές μελέτες υλικών με χρήση θερμικής ανάλυσης 4. Ανάπτυξη ανιχνευτών για εφαρμογές στις διαστημικές αποστολές
 • Professor E.Diequez.  Crystal Growth Laboratory, Department of Applied Physics, AutonomaUniversity of Madrid, Spain.
  Αντικείμενο συνεργασίας: Πειραματική μέθοδος ανάπτυξης κρυστάλλων, μελέτη ιδιοτήτων με διαφορική θερμική ανάλυση.
 • Association Professor J. Laskowski.  Crystal Growth Laboratory, Department of Chemistry, Warsaw University of Technology, Poland.
  Αντικείμενο συνεργασίας: Κατασκευή πειραματικών διατάξεων και ανάπτυξη μεθόδων παρασκευής μονοκρυστάλλων
 • Professor A.Burger. Physics Departement, Fisk University, Nasville, USA.
  Αντικείμενο συνεργασίας: Ανάπτυξη κρυστάλλων HgI2, για χρήση στη διαστημική.
 • Professor P.Ramasamy. Physics Departement, Crystal Growth Center, Anna University, Madras, India.
  Αντικείμενο συνεργασίας: Ανάπτυξη μονοκρυστάλλων.
 • Dr. Zhang Guang-min. Institute Of Nuclear Research, Academia Sinica, Shanghai, China.
  Αντικείμενο συνεργασίας: Μελέτη ανάπτυξης κρυστάλλων HgI2
 • Dr. Ran Yujun, Dept. of Physics, Univ. of Sichuan, Chengdu, China,
  Αντικείμενο συνεργασίας: Μελέτη ανάπτυξης κρυστάλλων HgI2

 

Συμμετοχή σε Επιτροπές
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά Δεκέμβριος 2019 – Μάιος 2020
 • Επιστημονική Επιτροπή Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων (Α’ Φάση EUSO 2020), Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, Θεσσαλονίκη
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του 52ου Βαθμολογικού Κέντρου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Μάιος – Ιούνιος 2019, Θεσσαλονίκη
 • Επιτροπή  Κριτών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 11-13 Οκτωβρίου 2019, Λάρισα
 • Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας, Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και προβληματισμοί, 10 Μαΐου 2019, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη
 • 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεδριακό Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ, 16-19 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη
 • Επιτροπή Κριτών του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 5-7 Απριλίου 2019, Ηράκλειο Κρήτης
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά Δεκέμβριος 2018 – Μάιος 2019
 • Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, Οκτώβριος 2018, Θεσσαλονίκη
 • Επιστημονική Επιτροπή Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων (Α’ Φάση EUSO 2019), Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη
 • Επιτροπή  Κριτών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018
 • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αν. Θεσσαλονίκης, μέλος του ΠΥΣΔΕ εκπρόσωπος ιδιωτικών εκπαιδευτικών, Ιούνιος 2016 μέχρι 2018
 • Επιτροπή  Κριτών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 21-23 Οκτωβρίου 2016
 • Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «EconoPhysics», 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2013, Καβάλα
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Σχολικό Έτος 2011-2012
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, Δεκέμβριος 2011
 • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Καβάλας. Μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων νομού Καβάλας, Ιούνιος 2011-Δεκέμβριος 2011
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, Δεκέμβριος 2010 – Μάιος 2011
 • Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα, Οκτώβριος 2010 μέχρι Δεκέμβριος 2012
 • Επιτροπή του 54ου Βαθμολογικού Κέντρου Πανελληνίων Εξετάσεων, του νομού Καβάλας, Μάιος – Ιούνιος 2010
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, Δεκέμβριος 2009 – Μάιος 2010
 • Επιτροπή του 54ου Βαθμολογικού Κέντρου Πανελληνίων Εξετάσεων, του νομού Καβάλας, Μάιος – Ιούνιος 2009
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά Δεκέμβριος, 2008 – Μάιος 2009
 • Επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικών Σχολείων 2008 που διοργάνωσε το παράρτημα Κ.Δ.Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ιούνιος 2008, Θεσσαλονίκη
 • Επιτροπή του 54ου Βαθμολογικού Κέντρου Πανελληνίων Εξετάσεων, του νομού Καβάλας, Μάιος – Ιούνιος 2008
 • Οργανωτική Επιτροπή της Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα: «Η Διαθεματικότητα στη σχολική πράξη: Διδακτικά παραδείγματα», Διοικητήριο Δράμας,  Απρίλιος 2008, Δράμα
 • Οργανωτική Επιτροπή της Εκπαιδευτικής Ημερίδας με θέμα: «Η Διαθεματικότητα στη σχολική πράξη: Διδακτικά παραδείγματα», Αμφιθέατρο 1ου Γυμνασίου Ξάνθης, Απρίλιος 2008, Ξάνθη
 • Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά Δεκέμβριος, 2007 – Μάιος 2008
 • Επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού Φυσικής Δημοτικών Σχολείων 2007 που διοργάνωσε το παράρτημα Κ.Δ.Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ιούνιος 2007, Θεσσαλονίκη
 • Επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ» – ατομικός μαθητικός διαγωνισμός μέσω Ιντερνέτ, Ιανουάριος-Απρίλιος 2000

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Interface Controlled Nucleation and Crystallization» (Πυρηνοποίηση και κρυστάλλωση ελεγχόμενη από διεπιφάνειες), Φορέας: EuropeanCommision – Research Directorate General και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιτροπή Ερευνών – Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος – Νοέμβριος 2009
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του έργου «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», ΥΠΕΠΘ και Επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  Μάιος – Οκτώβριος 2008
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη κρυστάλλων και χαρακτηρισμός ημιαγωγών για ανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας και ευρέος φάσματος», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδος – Ισπανίας, 1989 – 1993
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη υλικών για χρήση σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας» του ερευνητικού κέντρου Tousimis Research Corporation, Μάιος 1983 – Ιούλιος 1988, Maryland, USA

 

Συνεργασίες με Σχολεία (πολιτιστικές εκδηλώσεις)
 • Συνεργασία με Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
  Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (2016 και 2017)
  Szkola Podstawowa nr 9, Dzieroniw, Πολωνία (2012)
  Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου Καβάλας (2012)
  Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Θάσου (2012)
  Γυμνάσιο Χρυσούπολης (2012)
  2ο, 5ο, 6ο ΓΕ.Λ. Καβάλας (2011)
  ΓΕ.Λ. Ελευθερούπολης (2011)
  Γυμνάσιο Χρυσούπολης (2011)
  Δημοτικό Σχολείου Παληού (2011)
  Γυμνάσιο Λιμένα Θάσου (2010)
  Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καβάλας (2009)
  6ο Λύκειο Καβάλας (2009)
  2ο Γυμνάσιο Σύρου (2005)
  Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης (2003)
  Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου νομού Ροδόπης (1994)
  Δημοτικό Σχολείο Γρατινής νομού Ροδόπης (1994)
  8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (1990)
  Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης Αθηνών (1986, 1987)
  Αμερικάνικο Κολλέγιο «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης (1985)
  Δημοτικό Σχολείο «Αδαμάντιος» Θεσσαλονίκης (1983 – 2004)
  Ελληνογαλλικό Κολλέγιο «Δελασάλ», Θεσσαλονίκης (1983)