ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 
Βιβλία – Διατριβές

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 • Daviti M., S.Toubektsis, K.Paraskevopoulos, E.Polychroniadis. «On the Kinetics of the a-b phase transition of HgI investigated by differential scanning calorimetry” Bulgarian J. of Physics 27 Supplement, 165-168 (2000)
 • M.D.Serrano, M.T.Santos, E.Dieguez, S.N.Toubektsis, M.F.Daviti, E.K.Polychroniadis. «The effect of the in-situ sublimation in the growth of HgI2 platelets from vapour.” Crystal Res.Techl. 29, (1994) 525-531
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis and C.A.Alexiades. «A differential scanning calorimetric study on phase transformation of HgI2. 2.The dependence of stoichiometry on the α to βtransformation temperature.” J. of Thermal Analysis 36, (1990), p.1057-1061
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis, N.A.Economou and I.N.Papadoyannis “On the behavior of HgI2 around its melting point.” J. of Crystal Growth, 97, (1989), p.860-862
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis and J.Laskowski. “The influence of stoichiometry and growth method on mercuric iodide α to β transformation.” J. Mater.Sci.Lett. 8, (1989),p.768-770
 • S.N.Toubektsis and E.K.Polychroniadis. «A differential scanning calorimetric study on phase transformation of HgI2 1.The parameters that influence the α to β phase transition.” J. of Thermal Analysis 34, (1988), p.1247-1256
 • S.N.Toubektsis and E.K.Polychroniadis. «Vapour – Melt – Solid mechanism for α’-HgI2 crystal growth.” J. Mater.Sci.Lett. 6, (1987), p.1270-1272
 • S.N.Toubektsis, and E.K.Polychroniadis. «Growth and stuctural consideration on singleTlBiSe2 crystals.” J. of Crystal Growth, 84, (1987), p.316-322
 • S.N.Toubektsis, J.A.Kalomoiros, L.V.Gioblakis, K.M.Paraskevopoulos, A.N.Αnagnostopoulos and E.K.Polychroniadis. «On the growth and characterization of the system TlBiSe2-TlBiTe2.” Physica Status Solidi (a), 101, (1987), p.355-360
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis, and N.A.Economou. «The new α’-HgI2 phase and itscontribution in developing new methods of growing α-HgI2 crystals” Crystal Growth Centre, University Madras, 1, (1987), p.12-14
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis, and N.A.Economou. «A new technique for growing single HgI2 crystals” J. of Crystal Growth, 79, (1986), p.427-431
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis, and N.A.Economou. «Single crystal growth of α-HgI2from the melt through the intermediary growth of the α’-HgI2 phase” J. of Crystal Growth, 73, (1985), p.589-598
 • S.N.Toubektsis, E.K.Polychroniadis,  and N.A.Economou. «The existence of a new α’-HgI2phase and its use for growing single crystals of α-HgI2” J. of Appl. Phys., 58, (1985),p.2070-2072

 

Δημοσιεύσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με κριτές

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή βιβλία τιμών και σταθερών, Επετηρίδες
 • S.N.Toubektsis and E.K.Polychroniadis “TlBi(Te1-χ Seχ)2 x=0, 0.25, 0.50, 0.75, 1″ International Centre of Diffraction Data (ICDD – USA), 1992

1. International Centre for Diffraction Data (ICDD), Powder Diffraction File Set 43 card 1146

2. International Centre for Diffraction Data (ICDD), Powder Diffraction File Set 43 card 1147

3. International Centre for Diffraction Data (ICDD), Powder Diffraction File Set 43 card 1148

4. International Centre for Diffraction Data (ICDD), Powder Diffraction File Set 43 card 1149

5. International Centre for Diffraction Data (ICDD), Powder Diffraction File Set 43 card 1150

 

Προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας
 • Σ.Τουμπεκτσής«Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη. Ανάγκη για μια συγκεντρωτική εκπαιδευτική δομή και μια αποκεντρωτική διοικητική δομή», Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Οκτώβριος 2010
 • Γ.Κελεσίδης, Κ.Ζαφειριάδης και Σ.Τουμπεκτσής.«Προτάσεις για την αναμόρφωση του Λυκείου», ΥΠΔΒΜΘ, Σεπτέμβριος 2010
 • Γ.Κελεσίδης, Γ.Αλβανόπουλος, Χ.Γκιουρόγλου, Κ.Ζαφειριάδης, Ε.Κελεσίδης και Σ.Τουμπεκτσής. «Αναζητώντας την Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών Δομών και Υπηρεσιών», ΥΠΔΒΜΘ, Σεπτέμβριος 2010
 • Σ.Τουμπεκτσής.«Μια νέα μορφή υλοποίησης σχολικών γιορτών με τη χρήση των ΤΠΕ», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιούνιος 2009

 

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού
 • «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» “, Συντονιστής για τη ριζική αναθεώρηση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής, στη Θεματική κατηγορία 11: Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά, Μάιος 2021 μέχρι και σήμερα
 • “Υποστηρικτικό υλικό για την online διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο με βίντεο και προσομοιώσεις πειραματικών δραστηριοτήτων. Το υλικό ανανεώνεται συνεχώς “, Ανάρτηση στην ιστοσελίδες του ΕΚΦΕ Κέντρου, Μάρτιος 2020
 • “Θέματα τοπικού διαγωνισμού EUSO 20”, Ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ΕΚΦΕ Κέντρου και τις ΠΑΝΕΚΦΕ, Δεκέμβριος 2019
 • “Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γ’ λυκείου”, Διδακτικές προτάσεις, φύλλα εργασίας, ανάρτηση σε ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Κέντρου, Νοέμβριος 2019
 • “Πειραματική επαλήθευση του νόμου Ohm, με την πραγματοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων και με τη χρήση λογιστικών φύλλων του Excel. Διδασκαλία σύνδεσης δύο αντιστατών σε σειρά μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.”, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Διδακτικό σενάρια και φύλλα εργασίας, 2011
 • “Το pH των διαλυμάτων ισχυρών οξέων και ισχυρών βάσεων στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού IrYdium”. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Διδακτικό σενάρια και φύλλα εργασίας, 2011
 • “Στήριξη και Κίνηση” Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου με τη χρήση του λογισμικού «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ”. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Διδακτικό σενάρια και φύλλα εργασίας, 2011
 • “H αναπνοή στα φυτά και στα ζώα με τη χρήση του λογισμικού Βιολογία Α-Γ Γυμνασίου”. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Διδακτικό σενάρια και φύλλα εργασίας, 2011
 • “Νόμος του Ohm και σύνδεση αντιστατών σε σειρά”. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Διδακτικό σενάρια και φύλλα εργασίας, 2011
 • Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία”. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Γ’ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ MIS 92268, Κατηγορία πράξης 4.1.1.δ., 2009
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών – πολιτιστικών προγραμμάτων για τα παιδιά του οικισμού αθίγγανων «Αγία Σοφία”. Πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία”, Άξονας προτεραιότητας: Άρση Κοινωνικού Αποκλεισμού και φυλετικών διακρίσεων, Πολυπολιτισμικότητα, 2003
 • «Ατομικός Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Ιντερνέτ «ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟΔΙΟΣ», 2000