Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
Τα Μαθηματικά σε ... δράση
  Από τις επόμενες συνδέσεις μπορείτε να μεταβείτε σε θέσεις όπου παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα και τον τρόπο που τα Μαθηματικά μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις.

Βλέπουμε πως ένα πρόβλημα προσεγγίζεται από διάφορες πλευρές.
Διαφορετικές μαθηματικές θεωρίες και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται.
Συχνά εμφανίζονται απρόσμενοι τρόποι, που δίνουν μια άλλη αίσθηση της δύναμης της Μαθηματικής σκέψης.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται μπορεί να είναι στοιχειώδη ερωτήματα, έως πολύ δύσκολα θέματα που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις.


                                                      
Τα προβλήματα

       Εκτίμηση του αριθμού
π