Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com
  Διαγωνισμοί  2016 - 2017
Αρχιμήδης   2017
 
Διαγωνισμοί  2015 - 2016
Αρχιμήδης    2016
  Διαγωνισμοί  2014 - 2015
Αρχιμήδης    2015
Μικρός Ευκλείδης  2015
Λύσεις
    Διαγωνισμοί  2013 - 2014
Αρχιμήδης    2014
Μικρός Ευκλείδης  2014
Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2012 - 2013
Μικρός Ευκλείδης  2013
Λύσεις
Διαγωνισμοί  2011 - 2012
Αρχιμήδης    2012
Λύσεις
Μικρός Ευκλείδης  2012
Λύσεις
  Διαγωνισμοί  2010 - 2011
Μικρός Ευκλείδης  2011
  Διαγωνισμοί  2009 - 2010
Αρχιμήδης    2010
  Διαγωνισμοί  2008 - 2009
Αρχιμήδης    2009
  Διαγωνισμοί   2007 - 2008
Λύσεις
Αρχιμήδης    2008
Λύσεις
    Διαγωνισμοί   2006 - 2007
Αρχιμήδης    2007
Λύσεις