Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό.

Αυτό δημιουργήθηκε όλα τα χρόνια της διαδασκαλίας μου στις διάφορες τάξεις και το χρησιμοποιώ βοηθητικά στο σχολικό βιβλίο.

Κάποια απ΄αυτά έχουν δουλευτεί περισσότερο και έχουν πάρει τη μορφή βιβλίου, ενώ άλλα βρίσκονται υπό μορφή σημειώσεων.


Γ' Γυμνασίου

Σημειώσεις Μαθηματικών Γ΄ ΓυμνασίουΑ' Λυκείου

Σημειώσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου  

Σημειώσεις Γεωμετρίας Α΄Λυκείου  
Β' Λυκείου

Βιβλίο  Β΄ Λυκείου  Γ' Λυκείου

Βιβλίο  Γ΄ Λυκείου

Σημειώσεις  Γενικής Παιδείας  Γ΄ Λυκείου
Εργασίες για το Γυμνάσιο και το Λύκειο
Στράτης  Αντωνέας

Μαθηματικός
Επικοινωνία  : strantoneas@gmail.com