Με πρωτοβουλία του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Ρόδου και σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Πληροφορικής, φτιάχτηκε ομάδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Αφορμή γι΄ αυτό υπήρξε η εγκατάσταση των διαδραστικών πινάκων και η μη ?έως τώρα- αξιοποίησή τους. Τέθηκε λοιπόν ως γενικός στόχος: Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ) ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Στην ομάδα συμμετέχουν 8 εκπαιδευτικοί του σχολείου μαζί με τον διευθυντή, που σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο κατέγραψαν τις ανάγκες και σχεδίασαν το όλο επιμορφωτικό πλάνο. Οι βασικοί επιμορφωτικοί αλλά και ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν, είναι:

? Η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα (ΔΠ). Ειδικότερα η γνωριμία και αξιοποίηση των διαδραστικών χαρακτηριστικών του ΔΠ.

? Ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων με τον ΔΠ κατά τις οποίες οι μαθητές θα έχουν ενεργητική συμμετοχή.

? Ο σχεδιασμός μαθημάτων και ενοτήτων με αξιοποίηση του ΔΠ.

? Η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης κατά την διδασκαλία με χρήση των εργαλείων του ΔΠ

? Η αποτελεσματική διαχείριση από τον εκπαιδευτικό του εαυτού του κατά την διδασκαλία με τον ΔΠ

? Η συλλογή ερευνητικών δεδομένων (εργαλεία: ερωτηματολόγια, βιντεοσκοπήσεις)

? Η παρουσίαση/δημοσίευση των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων

Τα μέσα επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι:

? Η αξιοποίηση προηγούμενης εμπειρίας συναδέλφων εκπαιδευτικών ακόμα και από άλλα σχολεία

? Η συγκέντρωση και αξιοποίηση θεωρητικού υλικού (άρθρων, ερευνών κλπ) και σχεδίων μαθήματος που αξιοποιούν ΔΠ.

? Η πραγματοποίηση διαλέξεων με περιεχόμενο που να μπορεί να υποστηρίξει θεωρητικά τους παραπάνω στόχους.

? Η πραγματοποίηση πειραματικών διδασκαλιών.

? Συζητήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε πειραματικής διδασκαλίας.

Το (ευέλικτο) πρόγραμμα των διαλέξεων, που πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου σε απογευματινές ώρες είναι:

I. «Η Παιδαγωγική αξιοποίηση τωνΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Καράκιζα Τσαμπίκα, σχολική σύμβουλος Πληροφορικής)

II. «Εμπειρία και συμπεράσματα από τη χρήση του ΔΠ στη διδασκαλία των μαθηματικών» (Σωτηράκης Αναστάσιος, Μαθηματικός).

III. «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία» (Καράκιζα Τσαμπίκα, σχολική σύμβουλος Πληροφορικής)

IV. «Ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης» (Καράκιζα Τσαμπίκα, σχολική σύμβουλος Πληροφορικής)

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι 3 πρώτες συναντήσεις ? διαλέξεις, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και πέραν της επιμορφωτικής ομάδας, αλλά και άλλων που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, και στην πορεία προγραμματίζονται και άλλες, ανάλογα και με τις ανάγκες που προκύπτουν και που δεν είναι πάντα προβλέψιμες εξ αρχής.

Έχει επίσης διαμορφωθεί και πρόγραμμα Πειραματικών Διδασκαλιών με χρήση του ΔΠ και με στόχο, να αναβαθμίζουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο την αξιοποίησή του, ώστε να «φύγουμε» από την απλή και συνήθη χρήση ως εργαλείου προβολής και να πάμε σε πιο συμμετοχικές δραστηριότητες. Έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί 3 τέτοιες πειραματικές διδασκαλίες και προετοιμάζονται άλλες 5. Μετά το τέλος κάθε διδασκαλίας ακολουθεί συζήτηση διαμορφωτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας επιμόρφωσης που κατά κανόνα (με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν μάθημα την ίδια ώρα) παρακολουθούν τη διδασκαλία, μαζί με τη σχολική σύμβουλο και τον διευθυντή, στο πίσω μέρος της τάξης. Η συζήτηση πραγματοποιείται πάνω στους παρακάτω άξονες:

a. Έναρξη/εκτίμηση του εισηγητή σχετικά με την επίτευξη των στόχων του

b. Ερωτήσεις παρατηρητών/απαντήσεις εισηγητή

c. Σχόλια/παρατηρήσεις παρατηρητών

d. Κλείσιμο/αποτίμηση εισηγητή.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο όλο εγχείρημα είναι εθελοντική. Επίσης το γενικότερο πλαίσιο (κοινωνικό, οικονομικό κλπ) μέσα στο οποίο πραγματοποιείται όλο αυτό, κάθε άλλο παρά υποστηρικτικό είναι. Ωστόσο, μέσα στην κοινότητα μάθησης που δημιουργήθηκε, διακινούνται και ανταλλάσσονται γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες, μεθοδολογίες, νέα ερωτήματα, αλλά και συναισθήματα και νέες στάσεις που ενισχύουν πολύπλευρα και την επιστημονική αλλά και την κοινωνική/συναισθηματική πλευρά του εκπαιδευτικού μας ρόλου. Η πορεία φαίνεται πως έχει ενδιαφέρον και πως στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε όλοι γίνει «πλουσιότεροι μαζί».

 

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou