Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής νέων ιδεών σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής, τα προγράμματα σπουδών, τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Πληροφορικής.

Θεματικές Περιοχές

Θεωρητικό πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής
· Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
· Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής
· Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
· Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Πληροφορική
· Διδακτική του προγραμματισμού
· Διδακτική Υλικού και Λογισμικού Γενικής Χρήσης
· Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για τη διδασκαλία εννοιών της Πληροφορικής
· Διδακτική αξιοποίηση Σύγχρονων Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης στην Πληροφορική
· Εκπαιδευτική Ρομποτική στη διδασκαλία της Πληροφορικής
· Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
· Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
· Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
· Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής

http://hermes2.di.uoa.gr:8080/didinf5/

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou