Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που προτείνουν ή εφαρμόζουν στη διδασκαλία καινοτόμες ή ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση των Τ.Π.Ε. Επιπλέον θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση της καινοτόμου πρωτοβουλίας του Υπ.Ε.Π.Θ. για την ενσωμάτωση των Η/Υ και του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («Ψηφιακή Τάξη»).

Η ειδικότερη θεματολογία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  • ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικού Ινστιτούτο
  • Ελεύθερο Λογισμικό- Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
  • Εφαρμογές εκπαιδευτικών
  • Θέματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
  • Συνεργατικά διαδικτυακά γνωστικά εργαλεία
  • Εικονικά εργαστήρια
 • Μελέτες και έρευνες, σχετικά με θέματα Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ελληνικό Εκπαιδευτικό Διαδίκτυο (Εκπαιδευτικές Πύλες , Σχολικές Ιστοσελίδες Α/θμιας κα Β/θμιας Εκπαίδευσης , Εκπαιδευτικά Ιστολόγια, Πλατφόρμες δυναμικού περιεχομένου, ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και εφαρμογές e-Learning)
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Θέματα σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών υπολογιστών (υλοποιήσεις σε επίπεδο υλικού και λογισμικού)
 • Microcomputer Based Laboratories
 • Προτάσεις διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου από τους νέους.

http://hmathia10.ekped.gr/?p=118#more-118

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou