Πρόσκληση ένταξης στο Τοπικό Δίκτυο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

———-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22
Τ.Κ. ? Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης

Ιππέκη Βασιλική

Τηλέφωνο: 2310  – 643040 (εσωτ.902)
Φαξ: 2310 – 643 046
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν:

 

    Θεσ/νίκη  1-12-2016

Αρ. Πρωτ.:  16531

 

Τους κ. Διευθυντές &

Τις κ. Διευθύντριες

των Δημοτικών Σχολείων &

Τους κ. Προϊσταμένους &

Τις κ. Προϊσταμένες

των Νηπιαγωγείων

Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.   Δυτ.Θεσσαλονίκης

Φ. Αρχείου

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής και ένταξης στα πέντε Τοπικά θεματικά Δίκτυα Π.Ε, που συντονίζει η Δ/νσή μας και στο Νέο Τοπικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε ?Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία-Ενεργός πολίτης στον Δήμο Παύλου Μελά?, που ίδρυσε την τρέχουσα σχολική χρονιά».

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005, Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006.

 

 

 

Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Π.Ε Δυτ. Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν στα Τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης που ίδρυσε και συντονίζει η Δ/νση -Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής

 

 1. «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ»
 2. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ : ΜΕΙΩΣΗ -ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗ»
 3. «ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ»
 4. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
 5. ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ -ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ»

 

 1. «Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Σ Τ Η Ν  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α – 

Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Τ Ο Ν  Δ Η Μ Ο  Π Α Υ Λ Ο Υ  Μ Ε Λ Α»

 

 

Το έκτο Δίκτυο ιδρύθηκε από τη Δ/νσή μας και θα λειτουργήσει φέτος για 1η σχολική χρονιά ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ενώ τα πρώτα πέντε Τοπικά Δίκτυα θα λειτουργήσουν φέτος για 3η συνεχή σχολική χρονιά μετά την επέκταση λειτουργίας τους και για το τρέχον σχολικό έτος.

 

Οι εκπαιδευτικοί ή οι σχολικές μονάδες μπορούν να εντάξουν υποστηρικτικά το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που υλοποιούν σε κάποιο από τα παραπάνω Τοπικά Θεματικά Δίκτυα. Τα Δίκτυα υποστηρίζουν την υλοποίηση των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων με επιμορφωτικές δράσεις και παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των Τοπικών Δικτύων της Δ/νσης:

 

 

1) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: «Σχολικός κήπος»

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με τους τρόπους και τις πρακτικές που συνδέονται με τη λειτουργία του σχολικού κήπου ως φυσικό χώρος έρευνας, ανακάλυψης, δημιουργίας, αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και ως δυναμικό πεδίο μάθησης μέσα από την πραγματική εμπειρία, που καλύπτει την ανάγκη για διδασκαλία, μάθηση, ψυχαγωγία, επαφή με περιβάλλον (παιδαγωγική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση του σχολικού κήπου).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος τους από το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής http://perdipethess.blogspot.gr και την ιστοσελίδα που έχουν δημιουργηθεί από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής για το Δίκτυο: «Σχολικός κήπος»: http://sxolikoskipos.weebly.com/.

Επίσης μπορούν να υποστηριχθούν και από το καινοτόμο Πρόγραμμα ?Βιβλία σε Ρόδες?- θεματικός σάκος : «Κήποι».

 

 

2) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση»

Σκοπός του Τοπικού Δικτύου είναι ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με το κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα των απορριμμάτων (την παραγωγή, τη διαχείριση και διάθεσή τους) με στόχο την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση τους.

Στο Δίκτυο εντάσσονται Προγράμματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των  απορριμμάτων, την   ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, την υπεύθυνη κατανάλωση κ.λ.π. Το δίκτυο παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα οργανωμένης εκπαιδευτικής Επίσκεψης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΟΤΑ Θεσσαλονίκης στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Από την παραγωγή των αγαθών στην παραγωγή των σκουπιδιών
 • Ο υπερκαταναλωτισμός στην εποχή μας.
 • Μείωση. Αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων.
 • Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.
 • Ανακύκλωση υλικών (συσκευασίες από  γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα)
 • Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων.
 • Τελική διάθεση απορριμμάτων : Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
 • Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων
 • Τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα
 • Είδη αποβλήτων : α. Στερεά απόβλητα των οικιακών δραστηριοτήτων (απορρίμματα-σκουπίδια του σπιτιού μου) β. Υγρά Απόβλητα, δηλαδή τα λύματα, τα οικιακά και αστικά δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν κυρίως για τους υγρότοπους, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, που γίνονται οι τελικοί αποδέκτες των λυμάτων αυτών.
 • Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα για το περιβάλλον
 • Τέχνη από απορρίμματα (Trash Art).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος τους από το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής http://perdipethess.blogspot.gr και την ιστοσελίδα που έχουν δημιουργηθεί από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής για το Δίκτυο: «Διαχείριση απορριμμάτων: μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» http://users.sch.gr/veraavra/aporimata/.

 

 

3) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: ?Νερό και βιώσιμη διαχείρισή του?

Στο πλαίσιο προώθησης των παιδαγωγικών αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σκοπός του Δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του νερού, τους κινδύνους από την έλλειψη και τη μόλυνσή του, τους τρόπους και τις πρακτικές που συνδέονται με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείρισή του ως φυσικό αγαθό, ώστε να υπάρχει αειφορική ανάπτυξη εφόσον έχουν δικαίωμα στο περιβάλλον και οι επερχόμενες γενιές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τα προβλήματα νερού που αντιμετωπίζει η περιοχή τους, να αναζητήσουν λύσεις και να επιδιώξουν την υιοθέτηση των πιο κατάλληλων στην προοπτική της αειφορίας κ.ά. Να σημειωθεί ότι ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ένας νομός με περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς και σπουδαιότητας, όπως το Δέλτα Αξιού, οι λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευτούν.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος τους από το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής http://perdipethess.blogspot.gr και την ιστοσελίδα που έχουν δημιουργηθεί από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής για το Δίκτυο «Νερό και βιώσιμη διαχείρισή του» http://users.sch.gr/veraavra/nero/.

 

 

4) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: «Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης»

Σκοπός του Τοπικού Δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων ανάδειξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων και γενικότερα του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πλούσιο αρχαιολογικά και ιστορικά αστικό χώρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κάστρα, βυζαντινοί νερόμυλοι Πολίχνης- ανθρώπινα έργα και επίδρασής τους στο φυσικό περιβάλλον. Αξιοποίηση- αλλαγή χρήσης- διατήρησή τους μέσα στο χρόνο.
 • Επίδραση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης μας. Προβλήματα, αίτια, συνέπειες, διερεύνηση βιώσιμων λύσεων.
 • Κατανόηση της ανθρώπινης ιστορικής δραστηριότητας στο χρόνο και το χώρο.
 • Διαμόρφωση θετικών στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών για να αναγνωρίσουν οι μαθητές αυριανοί πολίτες το τοπικό περιβάλλον ως πολιτιστικό αγαθό και να συμβάλουν στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείριση του.
 • Εφαρμογή στρατηγικής αειφόρου διαχείρισης των μνημείων σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, εκπαιδευτικοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο εκτός της δυνατότητας διασχολικής συνεργασίας έχουν προτεραιότητα στις επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου και υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος τους.

 

5) Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: «Ενημερώνομαι ανακυκλώνω σκέφτομαι τον συνάνθρωπο»

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο γόνιμης συνεργασίας και εκπαίδευσης στον εθελοντισμό, που είναι προϋπόθεση για τη δράση του ενεργού πολίτη. Εθελοντική συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και τοπικής κοινωνίας με στόχο να γίνουν τα καπάκια των πλαστικών μπουκαλιών…. αναπηρικά καροτσάκια! Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, που το έχουν πραγματικά ανάγκη.  Αντί να πετάμε τα καπάκια στα σκουπίδια, να τα συγκεντρώνουμε για κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκοπό: ανακύκλωσή τους και επιστροφή της αξίας τους σε χρήματα για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για μαθητές με κινητικά προβλήματα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούμε εκπαιδευτική κοινότητα και τοπική κοινωνία όχι μόνο στον εθελοντισμό, αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων-ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος με όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Δυνατότητα ένταξης έχουν οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν πρόγραμμα περιβαλλοντικής και επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις στα πλαίσια του Δικτύου και την ευρύτερη θεματολογία του εθελοντισμού (με σκοπό να βοηθήσει τον συνάνθρωπο), ανεξαρτήτως αν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονούν είναι στην ίδια θεματική. Το δίκτυο παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συμμετοχής σε υποστηρικτικές συναντήσεις.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες

 • Εθελοντισμός, αλληλεγγύη, κοινωνική συμμετοχή.
 • Από την παραγωγή αγαθών στην παραγωγή σκουπιδιών, μείωση παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση υλικών και συγκεκριμένα καπακιών από πλαστικά μπουκάλια.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και εθελοντική προσφορά στον συνάνθρωπο.

 

 

6) Nέο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε: «Σχολείο Ανοιχτό στην κοινωνία- Ενεργός πολίτης στον Δήμο Παύλου Μελά» .

Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παύλου Μελά της Δ/νσηςΔυτ. Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι μέσα από τη συνεργασία και τη βιωματική εκπαίδευση να υπάρχει ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, ένα σχολείο που θα παρακολουθεί και θα αφουγκράζεται τις περιβαλλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα προσαρμόζεται σε αυτές, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί τις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη ετοιμάζοντας τους αυριανούς ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά ενεργούς πολίτες.

Δυνατότητα ένταξης έχουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά της Δ/νσης που επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις στη θεματολογία του Δικτύου.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στα παραπάνω ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί το τρέχον σχολικό έτος 2016-17  Πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του Τοπικού Δικτύου.

 

Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου πραγματοποιείται με θεματικές επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων.  Οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου έχουν προτεραιότητα στις σχετικές επιμορφώσεις που διοργανώνονται.

 

Στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γραφείου Περιβαλλοντικής της Δ/νσης, Ημερίδες διάχυσης καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των εργασιών του δικτύου υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Δίκτυο με προαιρετική παρουσίαση παραγώγων.

 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε κάποια ή κάποια από τα έξι (6) Τοπικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά με συντονιστικό φορές τη Δ/νσή μας παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στα Δίκτυα με fax  στο 2310643046 ή με ηλ. ταχυδρομείο στο vippeki71@gmail.com

 

 

.

 

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

       

        

                                                                               

                                                                                

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                        Γεωργία Ψαρρά

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

στα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

της Δ/νσης Π.Ε Δυτ.Θεσσαλονίκης

 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:?????????? ??????????????????????

Ειδικότητα-ΠΕ: ????????????????????????????????????????????..

Σχολείο ??????????????????????????   τηλ.σχολείου:??????????????.

Τμήμα:?????????????  Κινητό:????????????? Email: ????????????

 

Ονοματεπώνυμα και άλλων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο

1 ?????????????????????????????????? ΠΕ: ..???????????????.

2??????????????????????????????????. ΠΕ: ????????????????

3??????????????????????????????????.ΠΕ??????????????.

4?????????????????????????????????..ΠΕ???????????????

 

Τίτλος Προγράμματος  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

με το οποίο συμμετέχω στο Τοπικό Δίκτυο:

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

 

Επιθυμώ να συμμετέχω κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 στο Τοπικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης (Σημειώστε  x)

 

 • «Σχολικός κήπος» ????..
 • «Νερό και βιώσιμη διαχείρισή του ????
 • «Διαχείριση απορριμμάτων: Μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση» ?????.
 • «Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης»???
 • «Ενημερώνομαι ανακυκλώνω σκέφτομαι τον συνάνθρωπο»??
 • «Ενεργός πολίτης στον Δήμο Παύλου Μελά» ??.

 

 

Υπογραφή