Συντονιστική επιτροπή

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Αρμοδιότητα
  1. Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ,

Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος
  1. Βρυώνης Ηλίας, ΠΕ04, Msc, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς
Αντιπρόεδρος
  1. Δρ. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΤΕΠΑΕ, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ
Μέλος
  1. Βέρα Αβραμίδου, Δασκάλα, Καθηγήτρια Αγγλ. Φιλολογίας, Med, Γραμματέας της ΠΕΕΚΠΕ (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας)
Μέλος
5.  Μπλάτση Γεωργία, ΠΕ70,  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς Μέλος

Η Συντονιστική Επιτροπή:

 

  • Θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
  • θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
  • θα αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
  • θα υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών
  • Θα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα του δικτύου
  • θα διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα