Επικοινωνία

Ιππέκη Βασιλική, MSc,Υποψήφια Διδάκτορας ? Τ.Ε.Π.Α.Ε. Παιδαγωγικής Σχολής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δυτ.Θεσσαλονίκης

τηλ. επικοινωνίας: 2310 643040 (εσωτ. 902)

Fax: 2310 643046

Ε-mail: vippeki71@gmail.com