ΕξΑ Εκπαίδευση

.

 • Εγκύκλιος 167603/ΓΔ4/9-12-2020 Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021, με το “Παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex”
 • Υ.Α.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28-12-2020Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020″ 
 • Εγκύκλιος 159514/ΓΔ4/20-11-2020 «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)»
 • Εγκύκλιος 158994/Δ1/20-11-2020 «Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης»
 • Υ.Α. 155689/ΓΔ4/14-11-2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882)
 • Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020Λειτουργία των εκπ/κών μονάδων Α/βθμιας & Β/βθμιας Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης, εργαστηριακών κέντρων & σχολικών εργαστηρίων, Σ.Δ.Ε., Ι.Ε.Κ. Μεταλυκειακού έτους – τάξης, Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπ/σης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπ/σης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων & Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχ. έτους 2020 – 2021 & μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους”. Άρθρα: 8, 9, 17, 18
 • Εγκύκλιος 144600/ΓΔ4/22-10-2020 «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-2021″
 • Εγκύκλιος 144557/ΓΔ4/22-10-2020 «Οδηγίες προς Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021″
 • Εγκύκλιος 126965 /ΓΔ4/23-9-2020Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”
 • Εγκύκλιος 121802/ΓΔ4/15-9-2020 «Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021″
 • Νόμος 131451/ΓΔ4/30-9-2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882)

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα  (MOOC), με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» από το Ι.Ε.Π. και το Ε.Α.Π. Απαιτείται αυτο-εγγραφή

Ασύγχρονη και εξ Αποστάσεως Εκπ/ση – χρήσιμοι σύνδεσμοι για την πλατφόρμα e-me

Βίντεο επεξήγησης της πλατφόρμας e-me

Η πλατφόρμα e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Βίντεο με οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή Webex Meetings για τον εκπαιδευτικό, από το Υπουργείο Παιδείας

Δύο τεύχη του περιοδικού ΕΚΗΒΟΛΟΣ, της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής, με διδακτικά σενάρια εκπ/κων Φ.Α. με τίτλο: “Η e-Φυσική Αγωγή στις ημέρες της πανδημίας. Μια πρόκληση για το μέλλον”.

Τεύχος 1ον

Τεύχος 2ον

Ο παρόν οδηγός αποτελεί την 5η βελτιωμένη έκδοση που δημιούργησε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας για τη διευκόλυνση-υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις που απαιτείται η Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Cisco Webex Meetings.
(Κλικ πάνω στην εικόνα)

click πάνω στην εικόνα

Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό (videos, e-book, tutorials) παρατίθεται στο πλαίσιο του εξΑ σεμιναρίου που υλοποιήθηκε το Σάββατο 12-12-2020, με θέμα: “Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία”. Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”, με Διευθυντή τον καθηγητή Σοφό Λοΐζο (Αλιβίζο) και τους/τις Σ.Ε.Ε. του 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου.

Quizizz: Η παιχνιδοποίηση της μάθησης & η αξιοποίησή της στην εξΑ εκπαίδευση
Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με το liveworksheets
Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με την e-me – Σύνδεση της e-me content με την e-class
Αξιοποίηση χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων στην εξA εκπαίδευση (Canva,Padlet,Whiteboards κ.ά.)

e-book με συγκεντρωμένα ψηφιακά μέσα για την εξΑΕ

Το ebook περιλαμβάνει συγκεντρωμένα, τα απαραίτητα ψηφιακά μέσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (click στην εικόνα αριστερά).
Αποτελείται από 13 σελίδες με τις εξής ενότητες:
1. Πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
2. Πλατφόρμες ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
3. Αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
4. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού, εκπ/κού υλικού.
5. Χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία (Tutorials).
6. Βιντεοπαρουσιάσεις.
7. Έτοιμα, αξιοποιήσιμα κουίζ και εκπ/κά παιχνίδια (Wordwall).
8. Έτοιμα, αξιοποιήσιμα κουίζ και εκπ/κά παιχνίδια (Quizizz).

.

Επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, στο πλαίσιο του σεμιναρίου

Tutorials LiveworksheetsTutorials QuizizzTutorials Sway
Tutorials Ψηφιακοί ΠίνακεςΨηφιακά Εργαλεία

.

Comments are closed.

Αδαμαντία Φατσέα
Αρχείο
Ημερολόγιο
Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Επισκεψιμότητα
 • 260379Συνολικές αναγνώσεις:
 • 192355Συνολικοί επισκέπτες:
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
Login
Γρ. Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου
Ομάδα Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνος: Αντώνης Παπαγεωργίου
τηλ:22413-64852
FAX:22413-64855

e-mail: gfa@dide.dod.sch.gr

Υπόλογος ΧΕΠ: Νίκος Μαντικός
τηλ:22413-64851

Γραμματεία: Τασία Σταυριά
τηλ:22413-64854

Υπεύθυνος Kids Athletics: Γιώργος Μιχαλάκης