Βιογραφικό

Εκτενές Βιογραφικό πατήστε εΔώ

Υπηρεσιακή κατάσταση.

Από 8/2007 Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου.
2007 – 2013 Κριτής εισηγήσεων στο 4ο, 5ο, 6ο & 7ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τις ΤΠΕ, στη Σύρο, με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη».
2013 Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων.
2012-2013 Επιμορφώτρια του εξ αποστάσεως σεμιναρίου «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», που οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων.
2008 – 2010 Κριτής εισηγήσεων, στο 1ο & 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
2008 – 2009 Συντονίστρια στα Δωδεκάνησα του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (ΠΕΚ) Νεοδιόριστων Εκπ/κων σχ. έτ. 2008-09
2007 – 2008 Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ: «Δια Βίου Εκπ/ση στα ΚΕΕ και στο ΚΕΕΕΝΑΠ» από Απόσταση, που υλοποιείται από το ΙΔΕΚΕ της ΓΓΕΕ.
2008 Επιλεγμένο στέλεχος της Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ του έργου «Παραγωγή βοηθητικού εκπ/κου υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπ/κη διαδικασία» MIS 92268 (Γ΄ΚΠΣ/ΕΠΕΑΚ ΙΙ)
2000 – 2007 Υπεύθυνη του τμήματος Αγωγής Υγείας της Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου.
2004 – 2007 Μέλος της παιδαγωγικής επιτροπής του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Απορρίμματα: τα Χρήσιμα? Άχρηστα», (αρ.πρ.ΥΠΕΠΘ/5975/Γ714-1-2005), με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Έδεσσας.
2003 – 2007 Επιμορφώτρια του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του Έργου: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων».
2004 – 2006 Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής ΚΠΕ Πεταλούδων.
2004 Πιστοποιημένη εκπ/κος από το ΕΚΕΠΙΣ του KΕK ν. Αιγαίου.
1994 – 1999 Υποδιευθύντρια στο 1ο ΤΕΛ Ρόδου.
24 /8/ 1983 Διορισμός στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Σπουδές

2010 – 2012 Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» του Διατμηματικού Διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, των συνεργαζόμενων ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων ΔΠΘ και ΠΘ, στην κατεύθυνση «Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή». Θέμα διατριβής: «Διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών του ενυδρείου της Ρόδου σε επισκέπτες με διαφορετικά δημογραφικά και οικονομικής φύσης χαρακτηριστικά».
2004 – 2005 Μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τμήμα ΤΕΠΑΕΣ, «Μοντέλα ανάπτυξης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων», με θέμα: «ΑεξΑΕ. Παράδειγμα δημιουργίας ΗΚΜ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου που εκπονούν προγράμματα Αγωγής Υγείας, κοινότητα ΚΜΑΥ».
7/7/2006 έως 14/1/2007 Παρακολούθηση του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» με κωδ.: 12 για την ομάδα στόχο «εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης» στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» διάρκειας 300 ωρών (7 μηνών).
2005 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ του ΥΠΕΠΘ.
1985 Εξομοίωση πτυχίου της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) Αθηνών με το πτυχίο των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
1983 – 1984 Παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιούνιος 1983 Αποφοίτηση από την Ε.Α.Σ.Α Αθηνών, σειρά επιτυχίας 1η, βαθμός πτυχίου 9 και 7/11, ειδικότητα στην Κολύμβηση, βαθμός ειδικότητας 10.Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. σε όλα τα έτη σπουδών.

1997 – 2003: Ξένες γλώσσες: Άδεια επάρκειας προσόντων Αγγλικής Γλώσσας του ΥΠΕΠΘ, «Proficiency» του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Michigan, «First certificate in English» του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Cambridge.

2000 – 2009: Εισηγήσεις: στο τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης νεοδιόριστων Καθηγητών Β/θμιας & Α/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρόδου, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρόδου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ρόδου.

2005 – 2013: Εισηγήσεις – Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια με Διεθνή συμμετοχή, με κριτές:

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», στην Ημαθία, με θέμα: «Καταγραφή της επίδρασης των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών στους χρήστες».

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση για την αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπ/ση: Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον – Πολιτισμός» της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στην Αθήνα, με θέμα: «Η συμβολή του τύπου στην ενίσχυση των σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η περίπτωση της Νότιας Δωδεκανήσου» και δημοσίευσή της στα πρακτικά του συνεδρίου.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπ/κων για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη»στη Σύρο, με θέμα: «Αξιοποίηση Ανοικτού Λογισμικού για την Πιλοτική εξΑΕ συντονιστών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ν. Δωδ/σου και καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων, αναφορικά με το ηλεκτρονικό περιβάλλον», και δημοσίευσή της στα πρακτικά του συνεδρίου.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο«Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Αθήνα και δημοσίευσή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, με θέματα:

α)«Η τελική παρουσίαση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ως εργαλείο αξιολόγησής του»,

β)«Η συμβολή των συνεργαζόμενων φορέων ΜΚΟ στο έργο του/της Υπευθύνου ΠΕ ΥπΕΠΘ, Παραδείγματα από την περιοχή του Νοτίου συγκροτήματος Δωδεκανήσου»,

γ) «Πρόταση σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικής Κοινότητας για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συντονίζουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νομό Δωδεκανήσου»,

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας «Διοίκηση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης», με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Η επαγγελματοποίηση του διευθυντή: Μία προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης επικοινωνίας», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Άρτας, του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Πατρών, Άρτα,

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας «Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα», με θέμα: «Το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και η επίδρασή του στη διαμόρφωση και επίτευξη των στόχων του». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, Δράμα,

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης» με θέμα: «Η παιδαγωγική και η διδακτική θεώρηση της περιβαλλοντικής εκπ/σης: Μια προσέγγιση μέσα από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκάνησου», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΣΠΠΕ, Ισθμός Κορίνθου.

1998 – 2010: Εισηγήσεις – οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων- εκδηλώσεων, με θέματα: Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων, Φυσικής Αγωγής, για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

2000 – 2002: Συγγραφικό έργο: Εγχειρίδιο – βοήθημα των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας – Αγωγής του Καταναλωτή, για τους εκπ/κους της Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου (Α΄ έκδοση & Β΄ έκδοση), Σημειώσεις του μαθήματος «Παραδοσιακοί Χοροί» για τους φοιτητές του Παν/μιου Αιγαίου στα πλαίσια του προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Α΄ έκδοση & Β΄ έκδοση)

2002 – 2004: Εθνικά δίκτυα: Συμμετοχή στο πανελλαδικό σχολικό δίκτυο Αγωγής Υγείας – Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Κατοικία».

2002 – 2007: Συμπράξεις – Δίκτυα Σχολείων, Επιμορφώτρια – Μέντορας: στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας του ΕΠΕΑΕΚ, στο πλαίσιο του έργου «ευαισθητοποίηση εκπ/κων και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» του ΕΠΕΑΕΚ, στο δίκτυο συνεργασίας Σχολείων Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Τρόφιμα και Διατροφή στην Καθημερινή Ζωή» με Φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω τηλε-συνεργασίας και τηλεδιασκέψεων.

2001 – 2010: Μέλος Επιτροπών: σχολικών δραστηριοτήτων, κριτικής Επιτροπής Χορού των Καλλιτεχνικών Μαθητικών Αγώνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επιτροπής Αξιολόγησης των έργων των σχολείων του ν. Δωδεκανήσου, που συμμετείχαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 3ης Πανελλήνιας Σχολικής Γιορτής Εθελοντικής Αιμοδοσίας, Επιτροπής Αξιολόγησης των έργων που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Ήλιος και Ζωή», Επιτροπής επιλογής σχολείων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Λευκές και Πράσινες Εβδομάδες», Περιφερειακής οργανωτικής επιτροπής Καλλιτεχνικών Μαθητικών Αγώνων στα Δωδεκάνησα.

1997 – 2009: Παρακολούθηση Πανελλήνιων & Διεθνών Σεμιναρίων: «Αγωγής Υγείας – Αγωγής του Καταναλωτή», «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», «Φυσικής Αγωγής», «Πληροφορικής – Internet» διοργανωτές: ΚΕΘΙ,ΣΕΠΕΔ,ΥΠΕΠΘ, Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ΚΠΕ Έδεσσας, ΚΠΕ Κορδελιού, ΚΠΕ Αρχάνων, ΚΠΕ Καστοριάς, ΚΠΕ Πεταλούδων, Γραφείο Φυσικής Αγωγής, σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων/πόλεως, εταιρεία για τη φροντίδα Παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και στο θάνατο «ΜΕΡΙΜΝΑ», ΟΑΣΠ, ΙΔΕΚΕ, Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΟΔΟΣ», Ινστιτούτο Εσωτερικών υδάτων, Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, Δήμος Καλλιθέας, Υπουργείο Γεωργίας, ΔΗΠΕΘΕ Ρόδου, ΝΕΛΕ Δωδ/σου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής, Ένωση Τεχνολόγων Εκπ/κων Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τ.Π.Ε. στην εκπ/ση, ΕΟΥΔΑΑ , Α? ΕΛΜΕΔ.

1997 – 2000: Προγράμματα Κινητικότητας: Υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας δράσης 3, σύμπραξης σχολείων, του ΕΠΕΑΕΚ, διάρκειας 2 ετών, ως συντονίστρια του 1ου ΤΕΛ Ρόδου, με θέμα: «Οι μαθητές προσεγγίζουν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία».

Πρόγραμμα κινητικότητας δράση 1, διάρκειας 60 ωρών της Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου με θέμα: «Σύγχρονη διοίκηση της εκπαίδευσης»,

Σεμινάριο των Προγραμμάτων Κινητικότητας που πραγματοποιήθηκε στο Κεντ Αγγλίας, με θέμα: «το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Αγγλία». Σεμινάριο για τη δημιουργία Σχολικών Πολυεταιρικών Συμπράξεων στα πλαίσια των προγραμμάτων κινητικότητας που έγινε στην Αθήνα από το γραφείο κινητικότητας της Δ/νσης σπουδών Β/βθμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ

1983 – 2009: Σεμινάρια ? Συνέδρια με θέματα: Παιδαγωγικά, Αστρονομία, Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Δημόσιας Ψηφιακής Διοίκησης, Μαθηματικής επίδοσης και σχολικής αποτυχίας, Κινητικότητας και Επιχειρηματικότητας, Europass, INTERREG III, αθλητιατρικά, τεχνικής κολύμβησης, safe internet, επαγγελματικού προσανατολισμού.

1997 – 2000: Σχολικές δραστηριότητες: Μέλος των οργανωτικών επιτροπών αθλητικών εκδηλώσεων Β/βθμιας και Α΄βθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, συμμετοχή στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες, (μουσικής, ζωγραφικής, παραδοσιακού χορού, θεάτρου), με το 2ο ΕΛ Ρόδου και το 1ο ΤΕΛ Ρόδου, συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

1983 – 2010: Επιστημονικές – Κοινωνικές – Πολιτιστικές Δραστηριότητες:  Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, «e-Δίκτυο-ΤΠΕ»,  Μέλος του Δ.Σ. του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου,  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 24ης Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας που διεξήχθη στη Ρόδο,  Μέλος του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου,  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Διεθνούς Αντιπυρηνικού Φεστιβάλ Ρόδου, 8-14 Μαΐου 2006, στη Ρόδο, Μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κων για την Περ/κη Εκπ/ση και μέλος του ΔΣ του παραρτήματος της ΠΕΕΚΠΕ Δωδ/σου),  Εθελόντρια στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Special Olympics «Εκπαίδευση μέσω Αθλητισμού», στη Ρόδο,  Ιδρυτικό μέλος της ΕΥΘΥΤΑ (Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων),  Γεν. γραμματέας τουΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Δωδ/σου, Τοπική οργανωτική επιτροπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley, Μέλος του ΔΣ του Εθνικού σταδίου «Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ», Ειδική γραμματέας των «Γυναικών Χωρίς Σύνορα», Αντιπρόεδρος της επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και άθλησης Ρόδου, Ειδική γραμματέας του Επιστημονικού Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου, Μέλος τουπεριβαλλοντικού συλλόγου «ΠΟΛΙΣ», Μέλος του Λυκείου Ελληνίδων, Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ρόδου Δωδ/σου, Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των 2400 χρόνων του Δήμου Ροδίων, Οργανωτική επιτροπή του 2ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Νοητικής Στέρησης, Αγωνόδικη επιτροπή του 1ου Λαϊκού αγώνα δρόμου στην Κάρπαθο, Υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος Δωδ/σου, Τελετάρχης στηνΑ΄ Μεσογειακή Συνάντηση Αγώνων Στίβου «ΔΙΑΓΟΡΕΙΑ 97»,  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανδωδεκανησιακού Πρωταθλήματος Βετεράνων αθλητών στίβου, Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για τους αγώνες Καλαθοσφαίρισης – Πετοσφαίρισης των Γυμνασιακών ομάδων Ρόδου – Κύπρου, Μέλος της Α΄ ΕΛΜΕ Δωδ/σου, Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός και Παιδί» που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού στη Ρόδο.

1979 – 2000: Διπλώματα: κριτή στίβου του ΣΕΓΑΣ, διαιτητή βόλεϊ της Ομοσπονδίας Διαιτητών βόλεϊ Ελλάδος, αυτοδύτη του ΝΑΟΚΘ, εκπαιδευτή αυτοδύτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκπαιδευτή ναυαγοσώστων του ΙΚΝ, αυτοδύτη της διεθνούς οργάνωσης PADI.

Comments are closed.

Αδαμαντία Φατσέα
Αρχείο
Ημερολόγιο
Ιούνιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Επισκεψιμότητα
  • 258899Συνολικές αναγνώσεις:
  • 191067Συνολικοί επισκέπτες:
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
Login
Γρ. Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου
Ομάδα Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνος: Αντώνης Παπαγεωργίου
τηλ:22413-64852
FAX:22413-64855

e-mail: gfa@dide.dod.sch.gr

Υπόλογος ΧΕΠ: Νίκος Μαντικός
τηλ:22413-64851

Γραμματεία: Τασία Σταυριά
τηλ:22413-64854

Υπεύθυνος Kids Athletics: Γιώργος Μιχαλάκης