Α.Δ.Ο - εργαστηριακή άσκηση

Η προσομοίωση αυτή δείχνει 2 εργαστηριακά οχήματα που εφάπτονται και τι ένα φέρει συμπιεσμένο ελατήριο

Αποτελείται από 3 πειράματα

Πείραμα 1: Επιβεβαίωση της Α.Δ.Ο.

Πείραμα 2: Υπολογισμός των δυνάμεων αλληλεπίδρασης

Πείραμα 3: Υπολογισμός μιας άγνωστης μάζας

Προσομοίωση