Προσομοιώσεις Φυσικής Β' Γυμνασίου

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

Τίτλος Δυνατότητες προγράμματος Προσομοίωση Geogebra
Μετατόπιση

 εμφανίζει

 • την αρχική και τελική θέση ενός οχήματος
 • τα διανύσματα θέσης
 • το διάνυσμα της μετατόπισης

υπολογίζει

 • τη μετατόπιση
 

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση - Όχημα και διαγράμματα

 εμφανίζει 

 • ένα όχημα που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
 • τις γραφικές x-t και υ-t

 

 

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση - Διαδοχικές - Διαγράμματα

εμφανίζει

 • ένα όχημα που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί 3 διαδοχικές κινήσεις (με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρον. διάστημα)
 • τα διαγράμματα x-t και υ-t.
 
Τριβή

 εμφανίζει ένα αντικείμενο που

 • έχει τη δυνατότητα να κινείται σε επίπεδο μεταβλητού συντελεστή τριβής
 • του ασκείται μεταβλητή δύναμη

υπάρχει δυνατότητα κίνησης

 • είτε εξαιτίας δύναμης
 • είτε εξαιτίας αρχικής ταχύτητας

 

 

 Σύνθεση δυνάμεων ίδιας διεύθυνσης

 εμφανίζει

 • έως 5 δυνάμεις ίδιας διεύθυνσης που έχουν μεταβλητό μέτρο

υπολογίζει

 • την συνισταμένη τους

 Σύνθεση 2 δυνάμεων (με γωνία)

 εμφανίζει
 • 2 δυνάμεις με μεταβλητό μέτρο και γωνία
 • μοιρογνωμόνιο και χάρακα
υπολογίζει
 • τη συνισταμένη και την γωνία της.

 

 

Ισορροπία δυνάμεων (3 περιπτώσεις)

 εμφανίζει 3 περιπτώσεις ισορροπίας δυνάμεων

 • σώμα - δάπεδο
 • σώμα - νήμα
 • σώμα - ελατήριο
 
Υδραυλικό πιεστήριο

 εμφανίζει ένα υδραυλικό πιεστήριο που έχει

 • μεταβλητά εμβαδά εμβόλων
 • μεταβλητή ασκούμενη δύναμη

υπολογίζει

 • την τελική δύναμη

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

εμφανίζει ένα σώμα που

 • που βρίσκεται σε μεταβλητό ύψος
 • έχει μεταβλητή μάζα και 
 • αφήνεται να κινηθεί ελεύθερα

υπολογίσει 

 • ποιοτικά και ποσοτικά τη δυναμική , την κινητική και την μηχανική του ενέργεια που έχει σε κάθε θέση