Εικονικά Εργαστήρια Β' Λυκείου κατ

 Τίτλος εργαστηριακής άσκησης  Περιγραφή  Προσομοίωση Φύλλα εργασίας
Οριζόντια βολή (εικονικό εργαστήριο)
  • Παρουσιάζεται η διάταξη μελέτης της οριζόντιας βολής που μπορεί να γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε.
  • Δείχνει τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g.

 

 
 Εικονικό εργαστήριο - Οριζόντια βολή  
  • Παρουσιάζεται ένα εικονικό εργαστήριο οριζόντιας βολής 
  • Συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

Προτείνεται να γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής από ομάδες 2-3 ατόμων. 

 
 Εικονικό Εργαστήριο - Οριζόντια Βολή (με τη βοήθεια της ελεύθερης πτώσης)

Συνεργασία καθηγητών: Φ. Ζαφειριάδη, Σ. Μανδηλιώτη και Γ. Ελληνούδη.

  • Παρουσιάζεται ένα εικονικό εργαστήριο οριζόντιας βολής με τη βοήθεια της ελεύθερης πτώσης.
  • Συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

Προτείνεται να γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής από ομάδες 2-3 ατόμων. 

 
Α.Δ.Ο - εργαστηριακή άσκηση  

 

  • Παρουσιάζεται ένα εικονικό εργαστήριο Αρχής Διατήρησης της Ορμής.
  • Αποτελείται από 2 πειράματα
  • Συνοδεύεται από φύλλο εργασίας.

 

Προτείνεται να γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής από ομάδες 2-3 ατόμων. 

 
Εικονικό εργαστήριο - Α.Δ.Ο και υπολογισμός άγνωστης μάζας