Εικονικά Εργαστήρια Α' Λυκείου

Τίτλος Περιγραφή Προσομοίωση Φύλλα Εργασίας

 Εικονικό εργαστήριο - Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση


 

εμφανίζει

 • ένα όχημα που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
 • Υπάρχουν 3 πειράματα που συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας.
 

 Εικονικό εργαστήριο - Ε.Ο.Κ. με 3 διαδοχικές κινήσεις

 

εμφανίζει

 • ένα όχημα που εκτελεί 3 διαδοχικές κινήσεις με Ε.Ο.Κ.
 • χρονόμετρο
 • χάρακα 
 • Υπάρχουν 3 πειράματα που συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας
 Εικονικό εργαστήριο - Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση  

εμφανίζει

 • ένα όχημα που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
 • Υπάρχουν 3 πειράματα που συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας.

 
 Εικονικό εργαστήριο - Ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με Διαδοχικές κινήσεις

 εμφανίζει

 • ένα όχημα που εκτελεί 3 διαδοχικές κινήσεις.
 • Υπάρχουν 3 Πειράματα που συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας.

 
Εικονικό εργαστήριο - Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

 εμφανίζει

 • ένα όχημα που είναι συνδεδεμένο με χρονομετρητή συχνότητας 50Hz
 • χαρτοταινία
 • κουκίδες που αφήνει στην χαρτοταινία εξαιτίας της κίνησης του οχήματος

μπορούμε να μετρήσουμε

 • τις αποστάσεις μεταξύ των κουκίδων

 

 

 
Δημιουργία διαγράμματος x-t από μετρήσεις στο εικονικό εργαστήριο

εμφανίζει

 • διάγραμμα x-t 
 • σημεία τα οποία μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σύμφωνα με τις τιμές που πήραμε στο εικονικό εργαστήριο
 • την καμπύλη που περνά από αυτά τα σημεία

υπολογίζει

 • την επιτάχυνση
 
Δημιουργία διαγράμματος υ-t από μετρήσεις στο εικονικό εργαστήριο  

εμφανίζει

 • διάγραμμα υ-t 
 • σημεία τα οποία μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σύμφωνα με τις τιμές που πήραμε στο εικονικό εργαστήριο
 • την ευθεία που περνά από αυτά τα σημεία

μπορούμε να υπολογίσουμε

 • την κλίση της ευθείας (επιτάχυνση)
   
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (εικονικό εργαστήριο) 3 σε 1.  

εμφανίζει ταυτόχρονα:

 • το εικονικό εργαστήριο της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
 • τη κατασκευή του διαγράμματος x-t
 • τη κατασκευή του διαγράμματος υ-t.
   

Εικονικό εργαστήριο - Νόμος του Hooke

 εμφανίζει 

 • το εικονικό εργαστήριο για τον νόμο του Hooke
 • τον αντίστοιχο πίνακα τιμών
 • Τη γραφική παράσταση F-x
 • την ευθεία ανάμεσα στα σημεία
 • το τρίγωνο κλίσης

υπολογίζει 

 • την κλίση της ευθείας

 

 

 Εικονικό εργαστήριο - Υπολογισμός g ενός άγνωστου πλανήτη


 

  εμφανίζει

 • μια διάταξη ελεύθερης πτώσης (σώμα και φωτοπύλη)
 • τον αντίστοιχο πίνακα τιμών
 • τη γραφική y-υ2
 • την ευθεία ανάμεσα στα σημεία
 • το τρίγωνο κλίσης

υπολογίζει

 • τις ταχύτητες και τα αντίστοιχα τετράγωνα από την ένδειξη της φωτοπύλης
 • την κλίση της ευθείας
   
Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο - Εικονικό εργαστήριο

 εμφανίζει

3 εικονικά πειράματα στο κεκλιμένο

 

 Εικονικό εργαστήριο - Κεκλιμένο επίπεδο με φωτοπύλες

 

εμφανίζει

ένα σώμα που αφήνεται ή εκτινάσσεται σε κεκλιμένο επίπεδο

φωτοπύλες με τις λειτουργίες F1 και F2

χάρακες