Εικονικά Εργαστήρια Β' Λυκείου γεν

Τίτλος Περιγραφή Προσομοίωση Geogebra Φύλλα εργασίας  
 

 Νόμος του Ohm με γραφική I-V

(εικονικό πείραμα)

εμφανίζει

 • έναν μεταβλητό αντιστάτη ο οποίος συνδέεται με πηγή μεταβλητής τάσης, αμπερόμετρο και βολτόμετρο
 • το διάγραμμα Ι-V

υπολογίζει

 • την αντίσταση απο τις ενδείξεις των οργάνων
 • το διάγραμμα I-V

(εικονικό πείραμα)

   
 Phet - Δημιουργία κυκλώματος        

Εικονικό εργαστήριο - Νόμος του Ohm

 εμφανίζει

 • ένα απλό κύκλωμα με αντιστάτη R και τροφοδοτικό, βολτόμετρο και αμπερόμετρο
 • πίνακα τιμών για την εισαγωγή των ενδείξεων των οργάνων
 • γραφική V-I και 5 σημεία για τοποθέτηση
 • ευθεία που προσαρμόζεται ανάμεσα από τα σημεία
 • τρίγωνο κλίσης

υπολογίζει

 • την κλίση της ευθείας
   
 Εικονικό εργαστήριο - Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη  

εμφανίζει

 • ένα απλό κύκλωμα με τροφοδοτικό και αντιστάτη
 • πραγματοποιούνται 2 πειράματα, με τα οποία παίρνονται μετρήσεις.
 • κατασκευάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη του αντιστάτη.
   

 Εικονικό εργαστήριο - Χαρακτηριστική καμπύλης πηγής ΙΙ

 

εμφανίζει

 •  ένα κύκλωμα με μεταβλητή αντιστάτη R και μια πηγή με χαρακτηριστικά Ε και r.
 • αμπερόμετρο και βολτόμετρο (για τη μέτρηση της πολικής τάσης της πηγής)
 • πίνακα τιμών για την εισαγωγή των ενδείξεων των οργάνων
 • γραφική V-I και 6 σημεία για τοποθέτηση
 • ευθεία που προσαρμόζεται ανάμεσα από τα σημεία

ο μαθητής μπορεί από την ευθεία να υπολογίσει

 • την ΗΕΔ της πηγής Ε
 • την εσωτερική αντίσταση της πηγής r.

 

   
 Εικονικό εργαστήριο - Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης πηγής

εμφανίζει

 • ένα κλειστό κύκλωμα όπου πραγματοποιούνται 2 πειράματα
 • παίρνονται μετρήσεις και κατασκευάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής.