Εικονικά Εργαστήρια Γ' Λυκείου κατ

 Τίτλος    Εργαστηριακή άσκηση Φύλλα εργασίας

 Εικονικό εργαστήριο στην Α.Α.Τ. - Υπολογισμός σταθεράς ελατηρίου Κ

 

 

 

 
 Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα

 εμφανίζει

 • ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται απο μια πηγή που ταλαντώνεται
 • όργανα μέτρησης (οριζόντιο και κάθετο χάρακα, χρονόμετρο)
 • ένα τυχαίο σημείο Κ

ζητείται

 • ο μαθητής να υπολογίσει με τη βοήθεια των οργάνων τα μεγέθη του κύματος
 
 
 Εικονικό εργαστήριο - Εγκάρσιο κύμα - 3 πειράματα

εμφανίζει

 • τη προηγούμενη προσομοίωση δομημένη με 3 πειράματα (συνοδεύεται από φύλλο εργασίας)

Εικονικό εργαστήριο - Στάσιμα κύματα

 εμφανίζει

 • το σωλήνα του Knud όπου παράγονται διαμήκη στάσιμα κύματα
 • γεννήτρια συχνοτήτων που παράγει ήχο 
 • οριζόντιοι χάρακες

ζητείται

 • ο μαθητής να μετρήσει την απόσταση 2 ηχητικών μεγίστων (λ/2), από όπου θα βρεί το μήκος κύματος λ
 • να υπολογίσει την ταχύτητα διάδοσης του ήχου
 
 Εικονικό εργαστήριο - Υπολογισμός ροπής αδράνειας κυλίνδρου

 εμφανίζει

 • τη διάταξη υπολογισμού της ροπής αδράνειας κυλίνδρου