Εικονικό εργαστήριο - Οριζόντια βολή

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • έναν διάδρομο σε μορφή τόξου που μετακινείται σε κατακόρυφο ορθοστάτη
  • μια φωτοπύλη που είναι συνδεδεμένη με χρονόμετρο (λειτουργία F1) και είναι τοποθετημένη στο τέλος του διαδρόμου
  • οριζόντιο και κατακόρυφο χάρακας
  • σφαίρα ρυθμιζόμενης διαμέτρου

ζητείται

  • να μετρήσει ο μαθητής την ταχύτητα εκτόξευσης της σφαίρας από το τεταρτοκύκλιο 
  • να μετρήσει το ύψος εκτόξευσης και το βεληνεκές της σφαίρας
  • να εκτελέσει το πείραμα πολλές φορές για διαφορετικά ύψη
  • να δημιουργήσει πίνακα τιμών και να κατασκευάσει το διάγραμμα h-S2
  • να υπολογίσει το g