Ε.Ο.Μ.Κ. - Διαγράμματα για διαδοχικές κινήσεις

Το πρόγραμμα εμφανίζει για 3 διαδοχικές κινήσεις, τα διαγράμματα x-t, υ-t και α-t. Επίσης κάνει υπολογισμούς των θέσεων και των αντίστοιχων ταχυτήτων.

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες